powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Od 2 stycznia 2013r. zmiana stawek opłat za przejazd na A2 Nowy Tomyśl – Konin.

Zmiana stawek opłat za przejazd dla samochodów osobowych oraz nienormatywnych na A2 Nowy Tomyśl – Konin. Uruchomienie opłat na węźle Słupca.

 

 • Od 2 stycznia 2013 r. od godz. 6.00 rano zostanie wprowadzona podwyżka opłat dla I i V kategorii pojazdów za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem
 • Wysokość opłaty dla kategorii I wzrosła o 1 zł za przejazd średnio 50 km autostrady (150 km = 45 zł brutto)
 • W przeliczeniu za przejazd 1 km autostrady wysokość opłaty dla samochodów osobowych wzrosła o 2 grosze z 0,28 zł do 0,30 zł brutto.
 • Wzrost stawek dotyczy tylko kategorii I czyli samochodów osobowych oraz kategorii V czyli pojazdów nienormatywnych.

Informacje podstawowe

 1. Jest to podwyżka poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym.
 2. Cena 0,28 zł/km obowiązująca do 2 stycznia 2013 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem.
 3. Cena wzrosła o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 45 zł brutto)
 4. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała w tym roku.
 5. Cena w wysokości 0,30 PLN za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie:
 •  Francja – średnio 0,31 PLN za km
 •  Włochy – średnio 0,29 PLN za km
 •  Portugalia – średnio 0,30 PLN za km

* dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r

6.  Od 2 stycznia 2013r. zacznie działać Stacja Poboru Opłat na węźle Słupca dla kierowców podróżujących na odcinku Września –  Słupca. Dla kierowców wjeżdżających na A2 na węźle Słupca i podróżujących na wschód w stronę Konina opłata za przejazd pobierana będzie na PPO Lądek.

Wpływy z opłat przeznaczane są na:
1. Bieżącą spłatę kredytów zaciągniętych na budowę autostrady w EBI i bankach komercyjnych.
2. Utrzymanie autostrady na wymaganym umową z rządem poziomie.
3. Odkładanie środków na przyszłe inwestycje m.in. dobudowę trzeciego pasa na obwodnicy Poznania, remonty i modernizacje itp.

Przyczyny podwyżki opłat:

 • utrzymanie płynności finansowej czyli bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych)
 • wskaźnik inflacji – uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.2003r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto. Od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS); jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2012r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,18 zł brutto.
 • plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2013r.
 • nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin – AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na które tylko w 2011 i 2012r. przewidziano i wydatkowano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Poznań Zachód, Poznań Wschód, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady.
 • brak dotacji Państwa – w przeciwieństwie do autostrad publicznych, autostrady koncesyjne nie są dotowane. Koszty eksploatacji odcinków koncesyjnych pokrywa w 100% koncesjonariusz.
 • 23% podatek VAT – od lipca 2011r. stawki opłat na odcinkach publicznych są kwotami netto. Stawki opłat na odcinkach koncesyjnych są kwotami brutto zawierającymi 23% podatku VAT odprowadzanego do Skarbu Państwa.

stawki opłat od 02.01.2013