powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Oświadczenie Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. w sprawie decyzji Komisji Europejskiej

W związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu wypłat rekompensat ustalonego przez rząd w ramach tzw. systemu winietowego w latach 2005 – 2011, Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. informuje, że treść decyzji wraz z uzasadnieniem zostały poddane wnikliwej analizie. Po jej zakończeniu zarząd spółki podejmie stosowne decyzje w tej sprawie. Autostrada Wielkopolska S.A. jest rzetelną spółką, która od 20 lat wywiązuje się z umów zawartych ze stroną publiczną i ze swoimi partnerami biznesowymi. Wszystkie zobowiązania i projekty wynikające z umowy koncesyjnej są i będą realizowane zgodnie z planem.