powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Oświadczenie Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

W związku z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu wypłat rekompensat ustalonego przez rząd w ramach tzw. systemu winietowego w latach 2005 – 2011, Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. podejmie decyzję, co do dalszego postępowania w tej kwestii dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Komisji Europejskiej.