powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Zintegrowany system zarządzania

Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. zobowiązują się do utrzymania najwyższych standardów jakościowych i środowiskowych w świadczonych usługach. Naszym priorytetem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego na zarządzanym odcinku autostrady A2, będącej integralną częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), jednym z kluczowych połączeń między Europą Zachodnią i Środkową oraz strategicznym dla Polski korytarzem transportowym na linii Warszawa – Berlin. 

Dbamy z najwyższą starannością o bezpieczeństwo ruchu drogowego i infrastruktury przyjaznej środowisku. Oferujemy więcej niż tylko bezkolizyjny przejazd. Zapewniamy wielowymiarową usługę autostradową, kładąc nacisk na bezpieczeństwo, komfort podróży oraz zadowolenie klientów. Wszystkie działania podejmujemy z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i otoczenia.

Zintegrowana polityka jakościowa i środowiskowa