powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Wyjaśnienia w kwestii uznania paragonów potwierdzających zapłatę za przejazd autostradą płatną A2 za fakturę VAT

WYJAŚNIENIA w kwestii uznania paragonów potwierdzających zapłatę za przejazd autostradą płatną A2 za fakturę VAT

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami po stronie użytkowników autostrady płatnej A2, wyjaśnia się, iż paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradą płatną A2 zarówno na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska S.A., jak również pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska II S.A., stanowią fakturę VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (DZ.U. z 2013 r., poz. 1485).

Oznacza to, że paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradą A2 stanowią fakturę VAT i jako takie uprawniają do odliczenia podatku VAT. Tym samym na paragonach fiskalnych wystawianych za przejazd autostradą nie ma obowiązku podawania numeru NIP nabywcy.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi wydanymi w dniu 22 maja 2012 r. w przedmiotowej sprawie, nadrukowane na paragonach fiskalnych dane spółki Autostrada Eksploatacja SA, działającej jako agent spółek Autostrada Wielkopolska S.A. oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. w zakresie sprzedaży usług przejazdu autostradą płatną A2, stanowią dane sprzedawcy usług przejazdu autostradą płatną A2. Stanowisko techniczne wyrażone w przedmiotowych interpretacjach zachowuje aktualność w obowiązującym stanie prawnym, tj. dane Autostrada Eksploatacja SA powinny być traktowane jako dane podatnika.

Jednocześnie dane spółek Autostrada Wielkopolska S.A. oraz Autostrada Wielkopolska II S.A., jako zleceniodawców spółki Autostrada Eksploatacja SA, są umieszczane na paragonach fiskalnych dokumentujących przejazd autostradą płatną A2 dla celów informacyjnych (jako dane zleceniodawców). Dane te nie rzutują na możliwość uznania paragonów wydawanych przez spółkę Autostrada Eksploatacja SA za faktury VAT.

Biorąc pod uwagę zatwierdzoną przez Ministra Finansów treść paragonu, w ewidencji zakupu VAT jako sprzedawcę (zgodnie z treścią paragonu) można wpisać konsekwentnie dane Autostrada Eksploatacja SA.

Reasumując powyższe należy wskazać, że paragony fiskalne za przejazd autostradą A2 stanowią fakturę VAT i jako takie uprawniają do odliczenia podatku VAT. Nie ma obowiązku podawania numeru NIP nabywcy.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią porady podatkowej i nie mogą być traktowane jako wyłączna podstawa do działań bądź oceny własnej pozycji podatkowej przez osoby trzecie.