powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

OTWARCIE DO RUCHU AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL, JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW AUTOSTRADOWYCH W EUROPIE

1 grudnia 2011 r. nastąpi oddanie do ruchu koncesyjnej autostrady A2 w jej finałowym odcinku – z Nowego Tomyśla do Świecka. To realizacja ważnej dla całego kraju i Europy arterii komunikacyjnej łączącej Polskę z siecią europejskich autostrad. Oddanie do ruchu nowego odcinka A2 usprawni przepływ ludzi i towarów w komunikacyjnym korytarzu transeuropejskim, sprawi, że będzie on szybszy, bezpieczny i tańszy.

Całkowita wartość realizacji tej inwestycji wynosi 1,6 mld Euro, w tym koszt budowy wynosi blisko 1,3 mld Euro. Koncesyjna A2 do granicy z Niemcami jest największym projektem infrastrukturalnym w Polsce i jednym z większych w Europie, realizowanym w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Nowy odcinek A2, zostanie oddany do użytku blisko sześć miesięcy przed ustalonym z rządem terminem. Do 21 maja 2012 roku przejazd 106 kilometrową autostradą będzie bezpłatny, skróci czas przejazdu (z Poznania do Berlina o ok. 2 godziny), poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i umożliwi rozwój gospodarczy kraju i gmin sąsiadujących z inwestycją.

“Marzenie wielu kierowców o szybkim, bezpiecznym i tanim połączeniu z siecią europejskich autostrad spełni się już 1 grudnia. Autostrada do granicy z Niemcami będzie strategicznym odcinkiem na mapie korytarza transeuropejskiego. Będzie to miało olbrzymie znaczenie dla naszej gospodarki – ułatwi wymianę handlową oraz ruch osobowy między Polską a Unią Europejską. Jestem przekonany, że autostrada A2 przyczyni się również do rozwoju turystyki oraz wymiany gospodarczej gmin i powiatów sąsiadujących bezpośrednio z autostradą.” – powiedział Andrzej Patalas, prezes zarządu AWSAII.

Najnowsza dostępna technologia
Do budowy nowego odcinka autostrady wykorzystano najnowszą technologię betonową spełniającą najwyższe normy budowy dróg i autostrad w krajach Unii Europejskiej.
Nawierzchnia betonowa jest bardziej wytrzymała o czym świadczy szereg przykładów z zagranicy. Według niemieckich badań, po 23 latach użytkowania, wskaźnik napraw dla nawierzchni betonowej wynosi zaledwie 5%, przy aż 80-100% dla nawierzchni asfaltowej.

Ochrona środowiska naturalnego
Inwestycja została zrealizowana z zachowaniem wszelkich norm i standardów dla budowy dróg i autostrad w krajach Unii Europejskiej. Koszt budowy wynosi 1 mld 298 mln EUR czyli 12,2 mln EUR za kilometr w pełni wyposażonej autostrady. Znaczną część budżetu, aż 25 procent, stanowią koszty przeznaczone na ochronę środowiska. Oznacza to, że co czwarta złotówka została przeznaczona na ekologię. Autostrada do granicy z Niemcami, w 85 procentach przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione programem Natura 2000. Wzdłuż 106 kilometrowego odcinka powstało blisko 200 przejść i przepustów dla zwierząt. o czyni koncesyjną autostradę A2 największym obecnie projektem ekologicznym w Europie.
W opinii Piersa Vickersa, przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego, głównego kredytodawcy inwestycji, realizacja budowy autostrady wykonana została wzorcowo i z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.

“Wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego w realizację przedsięwzięcia jest bez precedensu. Zarówno opinia pana Vickersa wydana podczas wizytacji budowy autostrady, jak i wysokość udzielonego kredytu na sfinalizowanie ponad 60 procent wartości inwestycji jest certyfikatem najlepszej wiarygodności spółki Autostrada Wielkopolska.” – dodała Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSAII.

Informacje nt otwarcia A2 Świecko – Nowy Tomyśl
Uroczystość otwarcia autostrady A2 do granicy z Niemcami zaplanowana jest na 30.11.2011r na terenie węzła Trzciel – granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Premier Brandenburgii – Matthias Platzeck, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Wielkopolski i Wojewoda Lubuski. Gościem specjalnym będzie światowej sławy kompozytor, laureat Oscara – Jan A. P. Kaczmarek. 

Autostrada Świecko – Nowy Tomyśl w liczbach:
• Nowy odcinek A2 to:
ponad 6 mln m3 nasypów = objętość ponad 2 Piramid Cheopsa = objętość 400 tys. TIR-ów.
•    Nasypy spiętrzone przy budowie nowego odcinka A2 liczą̨:
ponad 6 milionów m3 = objętość 800 piaskownic o wymiarach boiska do piłki nożnej.
•    Objętość nasypów nowego odcinka A2 to:
przestrzeń 240 tys. wagonów kolejowych o łącznej długości blisko 3,5 tys. km.
•    Całkowita powierzchnia nawierzchni betonowej wynosi:
ponad 2 miliony m2 = przestrzeń ponad 3,5 tys. basenów o wymiarach olimpijskich.
•    Całkowita powierzchnia betonu, jaki wylano na nowym odcinku A2 to:
powierzchnia blisko 300 boisk piłkarskich.

INFORMACJE DODATKOWE:

AWSAII
AWSAII to spółka celowa powiązana z AWSA utworzona w celu budowy i eksploatacji autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl. Jej docelowymi akcjonariuszami są: Kulczyk Holding S.A.(40%), Meridiam A2 West S a.r.l. (40%), Strabag AG (10%) oraz KWM Investment GmbH (10%). Prezesem Zarządu jest Andrzej Patalas.

 

EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak: spójność i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, transport, energia. Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła umowy o współpracy. EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Jest własnością państw członkowskich Unii
Europejskiej. EBI nie wykorzystuje funduszy z budżetu UE, a jego działalność jest finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych.
Projekty, w które inwestuje bank, są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:
– muszą przyczyniać się do realizacji celów UE,
– muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,
– powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.

Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne uznawane jest za korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach. W Unii PPP najbardziej upowszechniło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii, w Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią 15% wszystkich inwestycji publicznych. Koncesyjny model partnerstwa stosowany jest też w takich krajach jak Francja i Włochy. W ostatnich latach PPP coraz większą popularność zdobywa w Niemczech gdzie do wykorzystania tego instrumentu skłonił samorządy niemieckie wysoki dług publiczny.
W Anglii i Francji sięgnięto po PPP na przełomie lat 70. i 80. Łącznie w Polsce od początku 2009 r. do września 2011 r. ogłoszono 107 postępowań o zawarcie umowy PPP i podpisano 18 umów. Całkowita wartość podpisanych umów wynosi ok. 625 mln zł netto. Większość polskich projektów zgłaszana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, które w ten sposób finansują budowę np. boisk, szkół, placówek zdrowia, dróg, parkingów, infrastruktury energetycznej. W Europie, w latach 2000-2009 wartość projektów PPP w Europie wyniosła średniorocznie ok. 20 mld euro, przy średniej wielkości projektu wynoszącej 182 mln euro. Najwięcej inicjatyw tego typu przeprowadza się̨ w sektorze transportowym i ochrony środowiska, obserwowany jest także wzrost liczby projektów z zakresu edukacji i ochrony zdrowia.

Dalszych informacji udziela:
Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy, Autostrada Wielkopolska II S.A.
tel. +48 608 479 541, email: z.kwiatkowska@mail.autostrada-a2.pl
www.autostrada-a2.pl