powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Ochrona środowiska

Nasze działania są świadomie nakierowane na dbałość o środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby być przedsiębiorstwem działającym w pełnej harmonii ze środowiskiem naturalnym, wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest zapewnianie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Polską z Europą Zachodnią przy jednoczesnym  umożliwianiu rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych. Nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług autostradowych naszym użytkownikom z jednoczesnym poszanowaniem środowiska. 

W swoich działaniach dokładamy szczególnej staranności aby spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, utrzymania i doskonalenia metod zarządzania środowiskiem oraz ciągłej poprawy w zakresie zmniejszania i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Nieustannie dążymy do zwiększania świadomości ekologicznej naszych klientów, kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 oraz naszych pracowników.

Mapy hałasu