powrót strona główna A2 Świecko - Konin | Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Waloryzacja stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 11 września 2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana związana jest z utrzymującą się presją inflacyjną oraz wysokimi stopami procentowymi, które to elementy wpływają na wzrost kosztów utrzymania autostrady. Opłata za przejazd odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 11 września 2023 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

 • 15 PLN – Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,
 • 30 PLN – Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),
 • 47 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),
 • 72 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),
 • 109 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),
 • 300 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług. Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km.

Spółka utrzymuje 50 procentową bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych.

Stawki opłat za przejazd autostradą ze Świecka do Konina odzwierciedlają rzeczywiste koszty eksploatacji i bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, spłaty zobowiązań kredytowych oraz realizacji wieloletniego planu inwestycyjno – remontowego. Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żaden sposób dotowany ze strony Państwa, a koszty przejazdu ponoszą kierowcy faktycznie korzystający z autostrady.

Według wstępnych danych GUS w sierpniu tego roku inflacja wyniosła w Polsce 10,1 proc. rok do roku. Z kolei z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2023 roku średnioroczna inflacja w Polsce wciąż będzie wysoka i utrzyma się w przedziale od 11,1 proc. do 12,7 proc.. Obecna waloryzacja stawek opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem jest niższa od aktualnych odczytów inflacyjnych i wynosi od 7 proc. do 9 proc., w zależności od kategorii pojazdu.

Mimo rosnących wskaźników inflacji i kosztów realizacji prac remontowych, Spółka terminowo wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac.

Od wielu lat Autostrada Wielkopolska zapewnia podróżnym bezpieczny przejazd i usługę o najwyższym standardzie. Oznacza to w szczególności:

 • Bardzo dobre utrzymanie nawierzchni,
 • Całodobową, stałą pomoc służb w przypadku awarii lub zdarzenia,
 • Infolinię i inne kanały komunikacji dla kierowców,
 • Czyste i bezpieczne Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • Dostępność sieci stacji benzynowych wraz z restauracjami,
 • Wysokie standardy ochrony środowiska i dbałości o infrastrukturę służącą bezkolizyjnym migracjom zwierząt.

Autostrada Wielkopolska kontynuuje remont nawierzchni na odcinku 50 km między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Zakończy go, zgodnie z planem, jesienią tego roku. Wyremontowano już między innymi nawierzchnię na węzłach autostradowych w Nowym Tomyślu, Buku oraz na węźle Poznań Zachód, łączącym autostradę A2 z trasami S5 i S11. Dodatkowo Spółka realizuje remont obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty autostradowe) oraz rozwija rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska takie jak wymiana opraw oświetleniowych na bardziej ekologiczne i budowa sieci ładowarek aut elektrycznych. Trwają także prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód.

Wszystkie inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa kierowców i komfortu podróżowania.

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską. Oznacza to, że podatnicy w żadnym stopniu nie ponoszą kosztów jej eksploatacji i utrzymania. Tylko kierowcy faktycznie korzystający z usługi płacą za przejazd. Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między skrajnymi węzłami autostradowej obwodnicy miasta, przekracza 90 tysięcy pojazdów, a w niektórych dniach nawet 110 tysięcy aut na dobę. Warto dodać, że ten odcinek autostrady jest cały czas bezpłatny dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II to międzynarodowe spółki odpowiedzialne za budowę i eksploatację najdłuższej koncesyjnej autostrady w Polsce o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki to projekty zrealizowane na czas i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa.