powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych na skrajnym lewym pasie autostradowej obwodnicy Poznania

Od 20 września br. zostanie wprowadzony zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych na trzecim, skrajnie lewym pasie autostradowej obwodnicy Poznania. Zakaz ruchu dla tych pojazdów będzie obowiązywał między węzłami Poznań Zachód-Poznań Krzesiny dla obu kierunków.

Spółka Autostrada Wielkopolska, po uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, wprowadza od 20 września br. zmiany w stałej organizacji ruchu na autostradowej obwodnicy Poznania, tj. między węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny. Zmiana polega na wprowadzeniu zakazu ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na skrajnych lewych pasach autostrady w obu kierunkach. Zmiany podyktowane są dbałością o bezpieczeństwo kierowców i zachowanie płynności ruchu. Informacja o zakazie będzie przekazywana użytkownikom drogi za pomocą tzw. znaków kontroli pasa umieszczonych na bramownicach nad jezdniami autostrady.

Ruch na autostradowej obwodnicy Poznania podlega ciągłemu monitoringowi. Uwagi przekazywane przez użytkowników tego odcinka, a także wyniki analiz natężenia ruchu aut ciężarowych skłoniły Spółkę do opracowania i wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów o mc>3,5 tony na skrajnie lewych pasach autostradowej obwodnicy Poznania. Po zatwierdzeniu projektu przez GDDKiA, zakaz zostanie wprowadzony we wtorek, 20 września. Będzie obowiązywał między węzłami Poznań Zachód oraz Poznań Krzesiny. Należy dodać, że na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, gdzie dostępne są obecnie dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a także w obrębie węzłów autostradowych zlokalizowanych poza obwodnicą Poznania obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Przypominamy, że na autostradowej obwodnicy Poznania dopuszczalna maksymalna prędkość dla samochodów osobowych wynosi 120 km/h a dla pojazdów ciężarowych 80km/h. Stosowanie się do przepisów, w tym także do zasady jazdy prawym pasem, pozwala na zachowanie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.