powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

18 sierpnia rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni w ciągu autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Na tym etapie zostanie wyłączona z użytkowania część nitki południowej autostrady na odcinku ok 6 kilometrów (między 134 km a 140 km A2) oraz łącznice zjazdowe na węźle autostradowym w Buku. Od 18 sierpnia nie będzie możliwości zjazdu z autostrady dla kierowców jadących z kierunku Świecka, a od 22 sierpnia dla kierowców jadących z kierunku Poznania. W związku z remontem na węźle w Buku zostaną wytyczone objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Autostrada Wielkopolska realizuje wieloletni plan prac remontowych zgodnie z harmonogramem i przyjętymi terminami na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań Zachód. Aby zminimalizować wpływ robót na ruch pojazdów i komfort jazdy kierowców, prace zostały podzielone na kilka etapów. Po zakończeniu prac w okolicach węzła Nowy Tomyśl, roboty postępują w ciągu głównym autostrady w kierunku Poznania. Kolejny etap, który rozpocznie się 18 sierpnia br. to remont węzła autostradowego w Buku (ok. 140 km A2).   

Na tym etapie, 18 sierpnia br., zostanie wyłączona z użytkowania łącznica zjazdowa węzła Buk dla kierowców jadących z kierunku Świecka. Objazd zostanie poprowadzony od węzła Nowy Tomyśl, drogą wojewódzką 305 (DW305), następnie drogą wojewódzką nr 308 (DW308) oraz drogą DW307 do Buku.

22 sierpnia nastąpi wyłączenie łącznicy zjazdowej na węźle Buk dla kierowców podróżujących z kierunku Poznania. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Zachód, drogę S11 do węzła Poznań Ławica i dalej drogą wojewódzką nr 307 (DW307) do Buku.

Równolegle będą prowadzone prace w ciągu głównym autostrady na nitce południowej, na odcinku ok 6 km (między km 134+320 a km 140+260). W związku z pracami ruch pojazdów zostanie przeniesiony w całości na nitkę północną i poprowadzony dwukierunkowo.

Powyższy zakres prac planowany jest na około 2 tygodnie. Po nim nastąpi remont łącznic wjazdowych na autostradę, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac remontowych i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac.

Prace naprawcze nawierzchni bitumicznej między Nowym Tomyślem a Poznaniem wynikają z dbałości koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. Autostrada Wielkopolska to najdłuższy i najbardziej eksploatowany odcinek autostradowy w Polsce. Duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów.