Kontakt - Autostrada Wielkopolska SA

Każdy kilometr ma znaczenie

Kontakt

fax: +48 61 655 30 60

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

 

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SA
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA

ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

tel. +48 61 655 30 50
fax +48 61 655 30 60

 

NIP 972-00-50-433 | Regon 632243012
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000001970 Kapitał zakładowy: 461.000.000 PLN wpłacony w całości

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SA

ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

tel. +48 61 655 30 50
fax +48 61 655 30 60

 

NIP 782-24-67-845 | Regon 301079490
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000328015 Kapitał zakładowy: 211.340.000 PLN wpłacony w całości