back home Every kilometer matters
Back

Contact

Autostrada Wielkopolska S.A.
Autostrada Wielkopolska II S.A.
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań
tel. +48 61 655 30 50
e-mail: infolinia@mail.autostrada-a2.pl
e-mail: office@mail.autostrada-a2.pl
fax: +48 61 655 30 60


Autostrada Wielkopolska S.A.
Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000001970, NIP 972-00-50-433, kapitał zakładowy 461.000.000,00 zł w całości opłacony.

Autostrada Wielkopolska II S.A.
Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000328015, NIP 782-24-67-845, kapitał zakładowy 211.340.000,00 zł w całości opłacony.