powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Posłuchaj o przyrodzie i zwierzętach wokół naszej autostrady

Autostrada Wielkopolska S.A. publikuje pierwszy odcinek podcastu środowiskowego, który jest premierową odsłoną serii zatytułowanej „Sąsiedzi. Otoczenie ma znaczenie”. Publikowane w jej ramach rozmowy poruszać będą różne aspekty relacji człowiek – otoczenie naturalne. Premierowy odcinek nosi tytuł „Odpowiedzialne sąsiedztwo”.

Na czym polega odpowiedzialność wobec środowiska oraz czy potrafimy łączyć kluczowe inwestycje z odpowiedzialnym podejściem do przyrody – nad tymi zagadnieniami pochylają się goście premierowego podcastu Autostrady Wielkopolskiej: Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A., prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Marzena Białowolska-Barnyk, założycielka Fundacji Dzikich Zwierząt.

Ludzie mają ogromny wpływ na środowisko. Przekształcamy naturalne ekosystemy i dostosowujemy je do naszych stale rosnących potrzeb. W rozmowie inaugurującej podcasty środowiskowe chcieliśmy, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, aby pogodzić potrzeby ludzi z potrzebami naszych sąsiadów – dzikich zwierząt. Zagadnieniu odpowiedzialnego sąsiedztwa przyglądamy się z trzech punktów widzenia: odpowiedzialnego inwestora, naukowca – biologa oraz założycielki fundacji ratującej dzikie zwierzęta. Mamy także możliwość, aby zakomunikować, co faktycznie robimy w tym temacie jako zarządca autostrady, ponieważ na zewnątrz te działania nie zawsze są zauważalne – wyjaśnia Sebastian Joachiniak, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A.

Seria podcastów „Sąsiedzi. Otoczenie ma znaczenie” jest kolejnym etapem kampanii środowiskowej prowadzonej w tym roku przez Autostradę Wielkopolską S.A. W ramach kampanii realizowane są działania edukacyjne przybliżające odbiorcom sylwetki ciekawych zwierząt, które mieszkają w okolicach koncesyjnego odcinka Autostrady A2, informacje dotyczące monitoringu środowiska prowadzonego na odcinku Świecko – Konin oraz współpracy w tym zakresie z naukowcami, ekologami i miłośnikami przyrody. Wybór podcastu jako formy komunikacji z odbiorcami nie jest przypadkowy – rozmowy idealnie nadają się do wysłuchania w czasie podróżowania autostradą.

Wiele rozwiązań prośrodowiskowych, jakie zostały zastosowane na koncesjonowanym odcinku autostrady A2 wynika z obowiązujących przepisów lub podpisanych umów. Jednak zrobiliśmy w tym zakresie znacznie więcej niż wymagane minimum. Wynika to właśnie z poczucia odpowiedzialności wobec otoczenia. Autostrada, która jest przecież czymś więcej niż pasem drogowym, przecina naturalne siedliska dzikich zwierząt. Dlatego naszą rolą jest stworzenie takiej infrastruktury i takiego otoczenia, które zwierzęta jak najszybciej i jak najlepiej odczytają – dostosowując się do zmian oraz ucząc korzystania z nowych przejść. Jak wskazują wyniki prowadzonego monitoringu, udało nam się ten cel zrealizować – dodaje Sebastian Joachimiak.

Podcast Autostrady Wielkopolskiej S.A.

Seria: Sąsiedzi. Otoczenie ma znaczenie
Odcinek I: Odpowiedzialne sąsiedztwo

Goście podcastu „Odpowiedzialne sąsiedztwo”

Sebastian Joachimiak – członek Zarządu, Dyrektor ds. operacyjnych Autostrady Wielkopolskiej S.A. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w Polsce i w regionie Nordyckim/CEE. Absolwent Uniwersytetu Technicznego Aalto w Helsinkach i WSB w Poznaniu. Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Umów Koncesyjnych oraz Operatorskich w okresie eksploatacji autostrady, w tym m.in. remontów, ciężkiego utrzymania oraz modernizacji, ulepszeń i inwestycji. W strukturach zarządu AWSA / AWSA II od 2018 r.

dr hab. Piotr Tryjanowski – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ornitolog. Interesuje się dyscyplinami przyrodniczymi związanymi z ekologią, ewolucją, behawioryzmem i ptakami. Prowadził m.in. prace badawcze nad ptakami środowisk rolniczych. Obecne bada zagadnienia związane z: ekologią behawioralną, synchronizacją zjawisk w środowisku, ekologią populacji, wpływem czynników klimatycznych na organizmy żywe oraz z wybiórczością środowiskową. W 2003 roku wyjechał na stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do Cambridge w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął współpracę z międzynarodowym zespołem do spraw zmian klimatu, który w 2007 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za raport na temat zmian klimatu. W tym samym roku uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. W 2022 został członkiem Academia Europaea. Autor kilkuset międzynarodowych publikacji naukowych i kilku książek.

Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska powstała w 2020 r. i działa pod Szczecinem. Założycielka fundacji, Marzena Białowolska-Barnyk, z wykształcenia także technik weterynarii, miłość do natury odziedziczyła po tacie – leśniku, z którym od najmłodszych lat poznawała las i przyrodę. To wraz z nim ratowała i opiekowała się swoimi pierwszymi podopiecznymi: sarnami znajdowanymi we wnykach, rannymi zającami i lisami. Marzena Białowolska-Barnyk, jeszcze przed powołaniem do życia własnej fundacji, wspierała także inne fundacje i ośrodki – z wieloma współpracuje do dziś. Obecnie – od ponad trzech lat – działa pod własnym szyldem, pomagając dzikim zwierzętom – chorym i słabym, po wypadkach, porzuconym przez rodziców, skrzywdzonym przez człowieka. Pod opiekę fundacji Marzeny Białowolskiej-Barnyk trafiają przede wszystkim nieduże zwierzęta, m.in. wiewiórki, jeże, zające czy ptaki. Głównym celem jest udzielenie pomocy medycznej, wykarmienie i – jeśli to możliwe – przywrócenie naturze. Misją fundacji jest także edukacja przyrodnicza dzieci i dorosłych.
W najbliższych planach Fundacji Dzikich Zwierząt jest m.in. stworzenie azylu dla wiewiórek – wybudowanie specjalistycznej woliery wraz z miejscem dla tych zwierząt, które nie będą mogły powrócić do naturalnego środowiska. Inicjatywę wspiera finansowo Autostrada Wielkopolska S.A.

Seria: Sąsiedzi. Otoczenie ma znaczenie
Odcinek II: Dlaczego monitorujemy środowisko i obserwujemy przyrodę

Goście podcastu „Dlaczego monitorujemy środowisko i obserwujemy przyrodę”

Sebastian Joachimiak – członek Zarządu, Dyrektor ds. operacyjnych Autostrady Wielkopolskiej S.A. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w Polsce i w regionie Nordyckim/CEE. Absolwent Uniwersytetu Technicznego Aalto w Helsinkach i WSB w Poznaniu. Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Umów Koncesyjnych oraz Operatorskich w okresie eksploatacji autostrady, w tym m.in. remontów, ciężkiego utrzymania oraz modernizacji, ulepszeń i inwestycji. W strukturach zarządu AWSA / AWSA II od 2018 r.

Mateusz Piesiak – fotograf przyrody; chociaż ukończył Automatykę i Robotykę na Politechnice Wrocławskiej, to pracuje jako profesjonalny fotograf i projektant stron internetowych. Dorastając, spędzał każdą wolną chwilę w naturze, obserwując zwierzęta i poznając ich zwyczaje. W 2009 roku dostał swój pierwszy aparat fotograficzny i od tego czasu rozpoczął przygodę z fotografią przyrody. Aby wykonać idealne zdjęcie, często buduje zamaskowane czatownie, w których spędza długie godziny, czekając na najlepszy moment do wykonania fotografii natury.

dr Jan Cichocki – pracownik Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; zajmuje się biologią nietoperzy, ekologią drobnych ssaków w ekosystemach górskich, interakcjami międzygatunkowymi, drapieżnictwem i wpływem gatunków inwazyjnych na rodzimą faunę. Bada wpływ inwestycji liniowych na środowisko, w tym rozbudowy sieci drogowej na nietoperze.

 

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A. – OCHRONA ŚRODOWISKA w liczbach

Autostrada Wielkopolska: odcinek ŚWIECKO – Nowy Tomyśl (106 km)

Wielkość projektu i nakłady inwestycyjne czynią Autostradę Wielkopolską II S.A. największym, związanym z infrastrukturą drogową przedsięwzięciem ekologicznym w Europie. Budowa tego newralgicznego fragmentu autostrady stawiana jest za wzór nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. W opinii głównego kredytodawcy realizacji autostrady do Świecka, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedsięwzięcie wykonane jest wzorcowo i z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.

Autostrada Wielkopolska: odcinek NOWY TOMYŚL – KONIN (149 km)

Na ochronę środowiska na odcinku Autostrady Wielkopolskiej z Nowego Tomyśla do Konina przeznaczono ok. 10% kosztów budowy, m.in. na:

  • 8 przejść dla dużych i średnich zwierząt,
  • 11 przepustów dla drobnej zwierzyny,
  • 111 tys. m2 ekranów akustycznych,
  • ogrodzenia długości ponad 315 km.

Autostrada Wielkopolska: odcinek ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (106 km)

Na ochronę środowiska na odcinku Autostrady Wielkopolskiej ze Świecka do Nowego Tomyśla przeznaczono ok. 25% kosztów budowy, czyli 1,3 mld zł, m.in. na:

  • 37 przejścia dla dużych i średnich zwierząt,
  • 111 przepustów dla drobnej zwierzyny i płazów,
  • 53 tys. m2 ekranów akustycznych,
  • ekrany ochronne dla nietoperzy,
  • ogrodzenia długości 253 km.

Jedno przejście dla zwierząt na odcinku Świecko-Nowy Tomyśl to ok. 20 mln zł, czyli roczny budżet średniej gminy.
W 80% trasa Autostrady Wielkopolskiej od Nowego Tomyśla do granicy z Niemcami przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione Natura 2000.