O firmie

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA

Za budowę i eksploatację koncesyjnej autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl – Konin (255 km) odpowiadają dwie spółki koncesyjne:

 • - Autostrada Wielkopolska SA - za odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Konina (149 km)
 • - Autostrada Wielkopolska II SA – za odcinek A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla (106 km)

Obie Spółki są wykonawcami największego przedsięwzięcia inwestycyjnego w strukturze i systemie koncesyjnym tj. budowy i eksploatacji pierwszego w Polsce projektu realizowanego w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego.

W imieniu Rządu RP stroną Umowy Koncesyjnej jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, natomiast instytucją odpowiedzialną za jej realizację jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie autostrady A2 od granicy z Niemcami w Świecku do Konina (255 km) jest częścią ważnej dla całego kraju i Europy arterii komunikacyjnej łączącej Polskę z siecią autostrad europejskich. Autostrada A2 stanowi część transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego.

A2 Nowy Tomyśl - Konin Struktura organizacyjna

Pełna struktura organizacyjna
projektu AWSA
Struktura organizacyjnapobierz .PDF

Strony umowy Koncesyjnej

w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest: Minister Infrastruktury

Koncesjonariusz:

Autostrada Wielkopolska

Spółka realizacyjna

Wykres kołowy
 • Strabag AG (50%)
 • NCC International AB (50%)

Spółka eksploatacyjna

Wykres kołowy
 • Egis Road Operation (42,94%)
 • Kulczyk Holding SA (42,75%)
 • A-WAY Infrastrukturprojekt-entwicklungs-und-betriebs GmbH (9,54%)
 • Radwan Investments GmbH (4,74%)
 • Autostrada Wielkopolska SA (1 akcja)

A2 Świecko - Nowy Tomyśl Struktura organizacyjna

Pełna struktura organizacyjna
projektu AWSA II
Struktura organizacyjnapobierz .PDF

Strony umowy Koncesyjnej

w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest: Minister Infrastruktury

Koncesjonariusz:

Autostrada Wielkopolska

Spółka realizacyjna

Wykres kołowy
 • Strabag AG (50%)
 • Kulczyk Holding SA (50%)

Spółka eksploatacyjna

Wykres kołowy
 • Egis Road Operation (42,94%)
 • Kulczyk Holding SA (42,75%)
 • A-WAY Infrastrukturprojekt-entwicklungs-und-betriebs GmbH (9,54%)
 • Radwan Investments GmbH (4,74%)
 • Autostrada Wielkopolska SA (1 akcja)
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.