ABC kierowcy

Zanim wyruszysz w podróż autostradą

Najważniejsze informacje dla odcinka A2 Świecko - Konin (255 km)

Regulamin korzystania
z płatnej autostrady A2
na odcinku Świecko-Konin
Regulaminpobierz .PDF
Mapapobierz .PDF
Mapa odcinka Świecko
-Konin - załącznik do regulaminu

Bezpieczeństwo na A2

W przypadku sytuacji awaryjnej, co 2 kilometry na 106 kilometrowej trasie znajdują się tzw. kolumny alarmowe. By wezwać pomoc wystarczy nacisnąć czerwony przycisk i czekać na zgłoszenie się pracownika Centrum Zarządzania Autostradą, numer alarmowy +48 61 838 31 12.

Pamiętaj, że...

{"name":"abc-infos","state":{"_filter":[],"_count":12,"_aggregate":[],"class":"Table","id":"98eeee7b0c6b8e4564f5ed11d8ee8f4c"},"sort":[["ts",-1]],"call":[]}
Zakaz zatrzymywania pojazdu na całej długości autostrady z wyjątkiem MOP na całym odcinku autostrady obowiązuje również zakaz cofania pojazdu.
więcej
Przy zmianie pasa i wyprzedzaniu kierunkowskaz powinien migać dłużej niż jedno mignięcie a zmiana pasa przed wyprzedzaniem powinna nastąpić 50 m przed wyprzedzanym pojazdem.
więcej
Podczas jazdy należy zachować odstęp od poprzedzającego auta 40 – 50 m.
więcej
Po autostradzie mogą poruszać się wyłącznie samochody i motocykle. Zabrania się jazdy po autostradzie pojazdów jednośladowych (rowerów i motorowerów), ciągników, wozów konnych oraz poruszania się osób pieszych.
więcej
Zakaz zatrzymywania samochodów przez autostopowiczów na autostradzie oraz na węzłach autostradowych. Zakaz wysadzania pasażerów na autostradzie.
więcej
Zakaz przebiegania przez pasy ruchu i pas rozdziału na drugą stronę autostrady.
więcej
W przypadku awarii pojazdu należy zatrzymać się o ile to możliwe na poboczu, ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m od pojazdu, włączyć światła awaryjne oraz udać się do najbliższej kolumny alarmowej. Kolumny alarmowe rozmieszczone są w odległości 2 km od siebie. Aby zawiadomić służby Operatora o zaistniałym problemie wystarczy wcisnąć czerwony guzik. System informatyczny dokona lokalizacji zgłoszenia i odpowiednia pomoc pojawi się niezwłocznie. Można dokonać zgłoszenia korzystając z telefonu komórkowego dzwoniąc pod numer +48 61 83 83 112.
więcej
Zakaz zatrzymywania pojazdu na całej długości autostrady z wyjątkiem MOP na całym odcinku autostrady obowiązuje również zakaz cofania pojazdu.
więcej
Ruch na autostradzie powinien się odbywać prawym pasem, lewy pas jezdni służy do wyprzedzania.
więcej
minimalna prędkość - 40 km/h
więcej
maksymalna prędkość (samochody ciężarowe) - 80 km/h
więcej
maksymalna prędkość (samochody osobowe) - 140 km/h
więcej
[]

Ważne numery telefonów oraz inne dane kontaktowe

Telefon alarmowy

+48 618 383 112

Infolinia

Czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
0 800 022 242
Infolinia@autostrada-a2.pl

Informacje o opłatach za przejazd

+48 618 383 144
[]
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.