Zmiany w harmonogramie prac na węźle Poznań Komorniki – tydzień pierwszy

21.09.2016

W poniedziałek 19 września br. rozpoczęła się druga część remontu węzła Poznań Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Remont przebiegać będzie na jezdni wschodniej i zachodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania i Wrocławia. Prace finalnie potrwają najdalej do końca października br. Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu.

I ETAP: 19-21.09 Frezowanie i sprzątanie nawierzchni – wyłączony jeden pas ruchu (na przemian szybki lub wolny) na jezdni zachodniej ul.Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia – ruch prowadzony jednym pasem, wszystkie łącznice otwarte dla ruchu.

II ETAP: 22.09 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni zachodniej ul.Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia od McDonald’s do wiaduktu nad A2 – ruch prowadzony pasem szybkim. Zamknięta łącznica A prowadząca ruch z DW 196 z Poznania na A2 kierunku Świecka – objazd łącznicami łącznicami H, F i D. Zamknięta łącznica B prowadząca ruch z A2 z Warszawy na DK5 kierunku Wrocławia – objazd łącznicą C oraz ul.Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia.

III ETAP: 23.09 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni zachodniej ul.Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia od wiaduktu nad A2 do skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) – ruch prowadzony pasem szybkim. Zamknięta łącznica H prowadząca ruch z DW196 z Poznania na A2 w kierunku Warszawy – objazd rzez rondo CH Auchan oraz ul.Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera. Zamknięta łącznica G prowadząca ruch z A2 ze Świecka na DK5 kierunku Wrocławia – objazd łącznicami F, D, B.

IV ETAP: 24.09 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni zachodniej ul. Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia od McDonald's do skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) – ruch pasem wolnym. Wszystkie łącznice otwarte dla ruchu.

V ETAP: 25-26.09 Malowanie pasów, sprzątanie, pobocza. W zależności od kolejności malowania zamykany będzie albo pas szybki albo pas wolny jezdni zachodniej ul.Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia od McDonald's do skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania). Wszystkie łącznice otwarte dla ruchu.

Prace obejmują wymianę warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane całkowite zakończenie prac przewidziane jest najdalej na koniec października br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu, Miejskim Inżynierem Ruchu w Poznaniu, Urzędem Gminy Komorniki, Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.