W dniach 23 – 27 listopada utrudnienia w ruchu na A2 na moście na Warcie w okolicy węzła Sługocin (km 245, odcinek Września – Konin)

20.11.2015

W związku z koniecznością usunięcia awarii dylatacji na odcinku ok. 0,5 km w ciągu autostrady A2 na moście autostradowym na Warcie w okolicach Sługocina (km 245), w dniach 23 – 27 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu.

Od dnia 23.11. na A2 km 245, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu:

1. ruch na tym odcinku zarówno na Świecko jak i na Warszawę będzie się odbywał jednopasmowo na wydzielonych pasach,
2. ruch w kierunku wschodnim na Warszawę będzie przeniesiony na sąsiednią jezdnię z możliwością kierowania wahadłowego przy pomocy oznakowania i przeszkolonych pracowników; kierowanie wahadłowe będzie prowadzone w sytuacji dużego natężenie ruchu ciężkiego (TIRy),
3. ruch w kierunku zachodnim na Świecko z racji większego natężenia na początku tygodnia, będzie się odbywał płynnie jednopasmowo na moście, bez ręcznego sterowania i opcji wahadłowej,
4. w przypadku natrafienia na wyjątkowe trudności techniczne, pewien zakres prac może zostać wykonany w terminie do 04.12.2015, powodując częściowe utrudnienia komunikacyjne w ruchu samochodowym po moście,
5. wg założeń prace prowadzone będą w cyklach 12-godzinnych (07.00 – 19.00), z zastrzeżeniem, że jest to wyjątkowa sytuacja, która może wymusić np. przełożenie części robót na weekend (28 – 29.11).

Przyczyną zmian w organizacji ruchu jest konieczność usunięcia awarii urządzenia dylatacyjnego na moście po stronie południowej (kierunek na Warszawę) na skutek nadmiernego obciążenia i eksploatacji. Most ten został wybudowany w latach 1987-88 i poddany gruntownemu remontowi w 2002 roku. Naprawa jest konieczna w trybie natychmiastowym, by nie doszło do zniszczenia całej dylatacji, co wiązałoby się z koniecznością wymiany i zamknięciem autostrady na tym odcinku w kierunku na Warszawę przez okres co najmniej 5 tygodni. Obecnie warunki pogodowe pozwalają na podjęcie prac i umożliwienie komunikacji na moście z pewnymi utrudnieniami, które w okresie zimowym byłyby dużo bardziej uciążliwe.

Stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez GDDKiA/O Poznań. Wykonawcą prac jest Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych 'ZBMD' s.c. z Rudy Śląskiej – jedyny wykonawca w Polsce zajmujący się usuwaniem tego typu usterek drogowych.

Informacje o utrudnieniach dostępne na bieżąco na twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem Infolinii +48 504 422 022 (8.00 – 20.00) oraz poprzez aplikację Yanosik (specjalną modyfikację adresowaną do użytkowników koncesyjnej A2).

 

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.