Utrudnienia na A2 – węzeł Poznań Wschód.

06.09.2018

W związku z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku autostrady A2 Poznań - Września, wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu. Wiązać się to może z dużymi utrudnieniami na węźle Poznań Wschód.

Planowany przebieg prac:

• 10.09 – 18.09 – na wysokości węzła Poznań Wschód (179km+250 do 176km+050) nastąpi zamknięcie jezdni północnej (kierunek Świecko), ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Pozostawiona możliwość wjazdu i zjazdu na węźle Poznań Wschód, jednakże włączenie się do ruchu na autostradzie będzie znacznie utrudnione. Tymczasowa organizacja ruchu nie zakłada ustawienia znaku STOP dla jadących od strony Gniezna w kierunku Poznania drogą S5. Ruch na autostradzie sprowadzony do jednego pasa, ale z możliwością włączenia się na zasadzie jazdy "na zamek". Szacowany czas prac: 8 dni

• 13.09 – 21.09.2018 – na odcinku A2 176km+050 do 171km+500 nastąpi zamknięcie jezdni północnej (kierunek Świecko). Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Szacowany czas prac: 8 dni

• Oznacza to, że między 13.09 a 18.09 zamknięte będą 2 odcinki A2, tj. 179km+250 a 171km+500; ruch na odcinku od PPO Nagradowice 181km+300 do 179km+250 poprowadzony zostanie pasem szybkim na jezdni północnej (kierunek Świecko), a na odcinku 179km+250 do 176km+ 600 dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). 

• 17.09 – brak możliwości wjazdu na MOP Tulce (w tym również na stację paliw). Przewidywany czas prac: od rana maksymalnie 12 godzin.

 

Powyższy harmonogram prac może ulec korekcie z uwagi na m.in. warunki pogodowe. Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: 0 800 022 242

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.