Uroczyste nadanie symbolicznej nazwy autostradzie A2 - AUTOSTRADĄ WOLNOŚCI

03.06.2014

W ramach obchodów upamiętniających 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce po upadku komunizmu, autostrada A2 z Warszawy do granicy z Niemcami zyska symboliczną nazwę – AUTOSTRADA WOLNOŚCI.

W ramach obchodów upamiętniających 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce po upadku komunizmu, autostrada A2 z Warszawy do granicy z Niemcami zyska symboliczną nazwę – AUTOSTRADA WOLNOŚCI. Uroczystości nadania nowej nazwy odbędą się w dniu 4 czerwca w Miejscu Obsługi Podróżnych Brwinów Południe na zachód od Warszawy. Pamiątkową tablicę odsłonią Prezydenci Niemiec, Joachim Gauck oraz Polski, Bronisław Komorowski. W wydarzeniu wezmą udział także Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Elżbieta Bieńkowska oraz dr Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska SA.
Nadanie autostradzie A2 nazwy AUTOSTRADA WOLNOŚCI to inicjatywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który zaproponował, by w ramach uroczystości upamiętniających 25. rocznicę przemian demokratycznych w Polsce nazwać autostradę A2 AUTOSTRADĄ WOLNOŚCI, a autostradę A1 AUTOSTRADĄ SOLIDARNOŚCI. W orędziu noworocznym Prezydent argumentował: „Polska nowymi drogami coraz lepiej łączy się ze światem. Dlatego chciałbym, abyśmy nadali imię – Autostrada Wolności, tej która już dzisiaj prowadzi z Warszawy na Zachód, a później, by druga autostrada z Gdańska do granicy południowej przyjęła piękne imię Solidarności. Bo skrzyżowanie historycznej, międzyludzkiej, rodzinnej i narodowej solidarności z wolnością, to najsilniejsze i najpiękniejsze źródło polskiej energii, polskich sukcesów i polskich nadziei.”

Nadanie nowej, symbolicznej nazwy to kolejne wydarzenie na koncesyjnym odcinku autostrady A2 upamiętniające 25-lecie polskiej wolności. 29 maja na Węźle Jordanowo został posadzony jeden z 25 „Dębów Wolności”. Wspólna akcja sadzenia drzew-pomników historii, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i Lasy Państwowe, odwołuje się bezpośrednio do spontanicznego sadzenia „Dębów Niepodległości” w latach 1918-1928. Dodatkowo w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą Poznań autostrada A2 Berlin–Poznań została wybrana najważniejszym wydarzeniem ostatniego 25–lecia. Czytelnicy docenili połączenie Polski z siecią autostrad europejskich oddając na inwestycję aż 35% głosów.

„Przyjęliśmy z wielkim entuzjazmem inicjatywę Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, nadania autostradzie A2 symbolicznej nazwy AUTOSTRADA WOLNOŚCI. Jak pokazują wyniki plebiscytu Gazety Wyborczej, w którym autostrada Poznań-Berlin zdobyła najwyższe uznanie w Wielkopolsce, nasza autostrada kojarzy się Polakom przede wszystkim z wolnością.” - komentuje Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy spółki Autostrada Wielkopolska SA.

 

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.