Stanowisko zarządu AWSA w sprawie rozliczeń budżetu państwa z tytułu rekompensat za przejazdy samochodów ciężarowych przez koncesyjny odcinek A2

20.09.2011

W związku z doniesieniami prasowymi nt Raportu Naczelnej Izby Kontroli dotyczącego rozliczeń budżetu państwa z koncesjonariuszami z tytułu rekompensat za przejazdy autostradami oświadczamy co następuje

 

  1. Rozliczenia ze stroną rządową za przejazdy samochodów ciężarowych przez płatne odcinki A2 prowadzone są zgodnie z prawem (m.in. Ustawą o Autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym) i z Umową podpisaną pomiędzy AWSA i GDDKIA w 2005 r. (Aneks Nr 6 do Umowy Koncesyjnej). Nie występują zatem jakiekolwiek nadpłaty, o których mowa w raporcie NIK i doniesieniach prasowych.
  2. Rzetelność i przejrzystość  modelu finansowego, na podstawie którego dokonano wyliczeń stawek rozliczeniowych stosowanych do zwrotu środków za przejazd pojazdów posiadających ważne winiety, została potwierdzona akceptacją międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W samych negocjacjach brali udział m.in. przedstawiciele zarówno Ministerstw, GDDKiA, doradców strony publicznej oraz banków finansujących przedsięwzięcie.
  3. W Umowie z 2005 r. AWSA zobowiązała się do przedstawienia stronie publicznej tzw. raportu sprawdzającego do dnia 1 lipca 2007 r. Raport dotyczy weryfikacji stawek rozliczeniowych na bazie zaktualizowanych założeń ruchu i kosztów z nim związanych z uwzględnieniem możliwości spłaty długoterminowych kredytów bankowych. Po uwzględnieniu uwag doradcy finansowego strony publicznej i wniesieniu poprawek do modelu finansowego, strony potwierdziły ważność raportu sprawdzającego. Nie było dalszych uwag złożonych przez stronę publiczną i jej doradców w określonym Umową z 2005 r. terminie.
  4. Kwota do rzekomego zwrotu wskazana przez NIK nie jest udokumentowana żadnymi wyliczeniami.
  5. AWSA wielokrotnie wyrażała swoją gotowość do rozmów w poszukiwaniu oszczędności w kosztach finansowych i dostosowaniu ich do obecnych warunków rynkowych, do rozmów opartych na solidnych wyliczeniach, stabilnych podstawach prawnych i długoterminowych rozwiązaniach. Przyjęcie rozważanych przez AWSA rozwiązań może przynieść istotne korzyści dla wszystkich stron projektu – w tym przede wszystkim dla Skarbu Państwa.
  6. Do czasu spłaty kredytów wszelkie decyzje finansowe muszą uzyskać zgodę banków finansujących projekt (EBI, 16 międzynarodowych banków komercyjnych). Zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Skarb Państwa umowami, nad właściwą realizacją projektu czuwa w imieniu wszystkich banków – bank Agent Kredytu. Żadna poważna instytucja finansowa nie zaakceptowałaby zmian, w finansowanym przez siebie przedsięwzięciu, opierających się na nierzetelnych i nieprawdziwych założeniach.
  7. Akcjonariusze dotychczas nie otrzymali żadnych wypłat z przedsięwzięcia. Kwoty przekazywane przez stronę publiczną jako zwrot środków za zwolnienie pojazdów ciężarowych z opłat za przejazd autostradą w zamian za okazanie ważnej winiety, były i są wykorzystywane jedynie na pokrycie kosztów eksploatacji, spłatę kredytów i rozwój koncesjonowanej autostrady.
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.