Stanowisko AWSA w sprawie roszczeń Ministerstwa Infrastruktury

19.07.2011

Stanowisko Zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA w sprawie roszczeń Ministerstwa Infrastruktury dotyczących rozliczeń budżetu państwa z tytułu rekompensat za przejazdy samochodów ciężarowych przez koncesyjny odcinek A2.

W związku z roszczeniami MI związanymi ze zwrotem rzekomych nadpłat za przejazdy samochodów ciężarowych, po konsultacjach z międzynarodowymi bankami finansującymi projekt, Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem arbitrażowym, przewidzianym Umową Koncesyjną.

  1. Zarząd AWSA, w oparciu o ocenę prawną Umowy Koncesyjnej, jest zdania, że nie wystąpiły żadne nadpłaty z tytułu rozliczeń ze stroną rządową za przejazdy winietowe samochodów ciężarowych.
  2. Wszystkie płatności były realizowane zgodnie z Umowa Koncesyjną i Aneksem nr 6. Kwestionowany przez MI Aneks Nr 6 do Umowy Koncesyjnej z 2005r.  jest podpisany zgodnie z prawem i w równym stopniu obowiązuje wszystkie strony projektu; rozliczenia ze stroną rządową prowadzone są zgodnie z prawem (Ustawa o Autostradach Płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z 27.10.1994r. z późniejszymi zmianami) i z Umową podpisaną pomiędzy AWSA i MI w 2005 r. 
  3. Żądanie MI zwrotu rzekomych nadpłat nie ma żadnej podstawy merytorycznej i nie jest udokumentowana realnymi i szczegółowymi wyliczeniami. Kwota roszczenia z niewyjaśnionych przyczyn w ciągu miesiąca wzrosła ponad dwukrotnie.
  4. Stawki za przejazdy, zawarte w Umowie z 2005r. zostały uzgodnione z doradcą strony rządowej, a następnie zostały zaakceptowane przez MI. W 2007 roku AWSA, zgodnie z Umową, zweryfikowała stawki rozliczeniowe  (tzw. raport sprawdzający, przedstawiony do 1 lipca 2007 r.)  na bazie zaktualizowanych założeń ruchu i kosztów z nim związanych z uwzględnieniem możliwości spłaty kredytów. Po uwzględnieniu uwag doradcy finansowego strony publicznej i wniesieniu poprawek do modelu finansowego, również tym razem strony potwierdziły ważność raportu sprawdzającego. Nie było dalszych uwag  złożonych przez stronę publiczną w określonym Umową z 2005 r. terminie.
  5. Stawki rozliczeniowe zostały zaakceptowane przez stronę rządową, która wraz doradcami finansowymi i technicznymi (Earnst & Young, Pricewaterhouse Coopers i Scott Willson) miała swobodny dostęp do danych dot. ruchu i przyszłych kosztów utrzymania autostrady.
  6. Umowa uzyskała akceptację międzynarodowych banków finansujących projekt. Żadna poważna instytucja finansowa nie pozwoliłaby sobie na zaakceptowanie zmian w finansowanym przez nie przedsięwzięciu opierającym się na nierzetelnych, nieprawdziwych i nieuzgodnionych ze stroną publiczną założeniach.
  7. Tryb i sposób przedstawionych jednostronnie żądań przez stronę publiczną zaprzeczają w sposób ewidentny zasadom PPP . Sytuacja, w której po 5 latach strona rządowa kwestionuje zasadność zawartej przez siebie Umowy jest niespotykana przy tego typu projektach infrastrukturalnych i powoduje pogorszenie wizerunku Polski wobec poważnych międzynarodowych instytucji finansowych oraz potencjalnych inwestorów.

Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.