Rusza program społeczno-edukacyjny AUTOSTRADA DO SZKOŁY

27.04.2017

Autostrada Wielkopolska SA dba o bezpieczeństwo nie tylko na zarządzanej przez siebie autostradzie, ale także poza nią. Startuje przełomowy program społeczno-edukacyjny AUTOSTRADA DO SZKOŁY!

 • Co piąty rodzic dostrzega zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.
 • Co trzeci opiekun widzi potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, które poprawiłyby bezpieczeństwo najmłodszych.
 • AUTOSTRADA DO SZKOŁY to nowy program społeczno-edukacyjny Autostrady Wielkopolskiej SA stawiający na poprawę edukacji i infrastruktury.
 • Zajęcia dla najmłodszych dzieci szkolnych w innowacyjny sposób pomogą przyswoić najważniejsze zasady w poruszaniu się w ruchu drogowym.
 • W miejscach wskazanych przez Policję sfinansowana zostanie niezbędna infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo dzieci.
 • Ambasadorem programu został Jarosław Boberek.

Wraz z końcem kwietnia dzieci ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego będą mogły przenieść się na wirtualną ulicę, gdzie będą starały poruszać się zgodnie z przepisami drogowymi. Stanie się tak za sprawą przełomowego programu społeczno-edukacyjnego AUTOSTRADA DO SZKOŁY, którego celem jest propagowanie wśród dzieci nauczania początkowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program poprzedzony został badaniami firmy IPSOS w szkołach objętych projektem. W badaniu wykorzystano dwie metody - standardowe wywiady z rodzicami i dziećmi oraz obserwacje zachowań dzieci w drodze do szkoły. Wyniki podkreśliły jak ważne i potrzebne jest inwestowanie w bezpieczeństwo dzieci. Co trzeci z badanych opiekunów i rodziców dostrzegł potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, a co piąty widzi zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.

Do końca roku 2017 podczas pierwszej edycji kampanii w 50 szkołach położonych w gminach wzdłuż koncesyjnej A2, z pomocą specjalnie stworzonej przez spółkę aplikacji, przeprowadzone zostaną zajęcia z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality). W kolejnych edycjach programem zostanie objętych łącznie 200 szkół.
Poza tym Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim wytypowały lokalizacje, w których zrealizowane zostaną elementy infrastrukturalne. Należą do nich wybrane szkoły w powiecie sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, międzyrzeckim, poznańskim, konińskim, nowotomyskim, słupeckim, szamotulskim, wrzesińskim i średzkim.

Program AUTOSTRADA DO SZKOŁY to zarówno edukacja dla najmłodszych, jak i inwestycje infrastrukturalne. Takie narzędzia jak VR czyli wirtualne gogle zdecydowanie podnoszą atrakcyjność zajęć. Kolejny aspekt to poziom infrastruktury drogowej, zwłaszcza bezpośrednio w rejonie szkół. Bliska współpraca z Policją pozwoliła nam na zidentyfikowanie kilkudziesięciu placówek, w których można poprawić bezpieczeństwo, chociażby poprzez doświetlenie przejść dla pieszych czy umiejscowienie spowalniaczy i barierek – powiedział Robert Nowak, wiceprezes zarządu Autostrada Wielkopolska SA.

Program został pozytywnie o ceniony pod kątem merytorycznym przez doradcę metodycznego edukacji dla bezpieczeństwa z Ośrodka Dokształcenia Nauczycieli.

Ambasadorem kampanii jest Jarosław Boberek, polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, reżyser polskiego dubbingu. Użyczył on swojego głosu w aplikacji AUTOSTRADA DO SZKOŁY.

Dzięki AUTOSTRADZIE DO SZKOŁY dzieciaki uczą się zasad ruchu drogowego, mając przy tym jednocześnie wspaniałą zabawę. Jako lektor, miałem okazję uczestniczyć w powstawaniu aplikacji. Stąd też wiem, że na dzieci czeka coś naprawdę wystrzałowego. Cieszę się, że VR wkracza do społecznych programów edukacyjnych, Ta technologia ma ogromny potencjał i warto go w pełni wykorzystać – przekonuje Jarosław Boberek.

Partnerem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest spółka STRABAG. Program wspierają w roli partnerów Kulczyk Foundation i Autostrada Eksploatacja SA.

Patronami honorowymi programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Zgłoszenia szkół do programu przyjmowane są przez stronę www.autostradadoszkoly.pl

Materiały filmowe dotyczące akcji AUTOSTRADA DO SZKOŁY dostępne są na oficjalnym kanale Autostrady Wielkopolskiej w serwisie YouTube:

Zajęcia z aplikacją https://www.youtube.com/watch?v=_ChJce1BYxI

Sonda na temat bezpieczeństwa https://www.youtube.com/watch?v=4j2N3KhNJis

Konferencja prasowa inaugurująca program https://www.youtube.com/watch?v=1FSiJEZ2znQ

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.