Raz, że szybciej, A2, że do Europy!

17.07.2010

Minął właśnie rok od uroczystego podpisania aktu erekcyjnego pod budowę autostrady A2 do granicy z Niemcami, które miało miejsce 16 lipca 2009 r.

W tym krótkim czasie udało się nam (Autostrada Wielkopolska II SA) oraz Głównemu Wykonawcy firmie A2Strada Sp. z o.o. wykonać ogromną pracę i wyprzedzić realizację budowy na wielu polach względem przyjętego ze stroną rządową harmonogramu. Budowa w opinii naszego największego kredytodawcy, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, realizowana jest wzorcowo i z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.

Tak szybka i sprawna budowa możliwa jest m.in. dzięki modelowej współpracy z Urzędami Wojewódzkimi, które w założonym terminie wydały wszystkie niezbędne pozwolenia. Ponadto możliwości dużego koncernu budowlanego, firmy Strabag Sp. z o.o., , zapewniły uruchomienie prac budowlanych na całym 106-km odcinku autostrady. 

Z uwagi na konieczność wypełnienia wszystkich wymogów środowiskowych nałożonych przez Komisję Europejską, wypłata pierwszej transzy kredytu z EBI i banków komercyjnych nastąpiła 22 kwietnia 2010 r. Do tego czasu, czyli przez okres blisko 9 miesięcy budowa realizowana była wyłącznie ze środków własnych akcjonariuszy.

Autostrada A2 do Świecka zostanie udostępniona do ruchu na całej 106-km długości już w końcu listopada 2011 r., a ostateczne zakończenie prac budowlanych wraz z uruchomieniem poboru opłat nastąpi najpóźniej do 20 maja 2012 r. Oznacza to bezpłatne korzystanie z autostrady przez okres około 6 miesięcy.

 Zobacz więcej zdjęć w Galerii

Jest się czym pochwalić i co pokazać!

 

Najświeższe informacje z budowy autostrady A2 do granicy z Niemcami

 

ZATRUDNIENIE

Obecnie bezpośrednio przy budowie autostrady pracuje:

- 3 tys. osób

- 1,4 tys. jednostek sprzętowych

 

NASYPY

Do końca czerwca 2010:

- zaplanowano wykonanie 2 mln 300 tys.m3

- wykonano 3 mln 500 tys.m3

Do końca budowy należy wykonać 6 mln 047 900 m3 nasypów.

Czy wiesz, że to:

- objętość ponad 2 Piramid Cheopsa (każda ok 2,5 mln m3)

- 403 193 naczep ciągnika siodłowego (popularnych TIRów)

- 241 916 towarowych wagonów kolejowych co dałoby pociąg o długości 3 386 km.

Do końca czerwca 2010 r. wykonano 3 mln 500 tys. m3 nasypów.

Czy wiesz, że to:

- 234 814 naczep ciągnika siodłowego (popularnych TIRów)

- 140 888 towarowych wagonów kolejowych co dałoby pociąg o długości 1 972 km.

 

WYKOPY

Do końca czerwca 2010:

- zaplanowano wykonanie 2 mln 500 tys. m3 wykopów

- wykonano 4 mln 200 tys. m3 wykopów

Do końca budowy należy wykonać 6 936 100 m3 wykopów.

 

Czy wiesz, że to:

- objętość prawie 2,7 Piramidy Cheopsa (2 mln 500 tys. m3)

- 462 tys. 406 naczep ciągnika siodłowego (popularnych TIRów)

- 277 tys. 444 towarowych wagonów kolejowych co dałoby pociąg o długości 3 884 km

 

Do końca czerwca 2010 r. wykonano 4 mln 200 tys. m3 wykopów

 

Czy wiesz, że to:

- 284 tys. 629 naczep ciągnika siodłowego (popularnych TIRów)

- 170 tys. 777 towarowych wagonów kolejowych co dałoby pociąg o długości 2 390 km

 

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Do końca czerwca 2010:

- zaplanowano wykonanie 6% nawierzchni

- wykonano 8,5% nawierzchni (ok. 10 km)

 

Do końca budowy należy wykonać 2 mln 265 tys. m2 nawierzchni betonowej

 

Czy wiesz, że to:

- powierzchnia 297 pełnowymiarowych boisk piłkarskich

Do końca czerwca 2010 r. ułożono 192 tys. 335 m2 nawierzchni betonowej.

Czy wiesz, że to:

- powierzchnia 25 pełnowymiarowych boisk piłkarskich

• Firma wykonawcza układa ok. 1 km nawierzchni betonowej dziennie co stanowi 3 tys. m2 na dobę tj. ok. 8,4 tony.

• Do końca 2010 r. nawierzchnia betonowa zostanie wykonana na co najmniej 100 km jednej jezdni.

 

OBIEKTY MOSTOWE

Do końca czerwca 2010 (mimo srogiej i długiej zimy):

- zaplanowano wykonanie 30% obiektów

- wykonano 47% obiektów

 

Do końca budowy do wybudowania jest 87 obiektów mostowych.

Do końca czerwca 2010 r. w budowie jest 71 obiektów mostowych co stanowi ok. 82%

z czego:

- w zaawansowaniu robót powyżej 50% jest 47 co stanowi 54%

- w zaawansowaniu robót powyżej 75% jest 33 co stanowi 38%

- budowa pozostałych 7 obiektów zostanie rozpoczęta do października 2010

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- 35 przejść dla zwierząt dużych lub średnich

- 71 przepustów dla małych zwierząt

- 48 przepustów dla płazów

- ekrany akustyczne

- ekrany ochronne dla nietoperzy

- ogrodzenie autostrady (232 km)

- nasadzenia zieleni

- system odwodnienia (zbiorniki ekologiczne, separatory, oczyszczalnie ścieków)

Same koszty ochrony środowiska stanowią ok. 25% kosztu budowy, tj. ok. 1 mld 300 mln PLN, co stanowi ok. 65 rocznych budżetów średniej gminy.

Średni koszt budowy 1 przejścia dla zwierząt to 20 mln PLN co stanowi roczny budżet 1 średniej gminy.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.