RAZ, ŻE SZYBKO A2, ŻE WIESZ ILE ZAPŁACISZ - nowy kalkulator kosztów podróży już dostępny na stronie internetowej AWSA.

12.09.2012

„Raz, że szybko A2, że wiesz ile zapłacisz” – kalkulator kosztów podróży, na prośbę kierowców także na stronie internetowej AWSA!

 

• Wirtualny asystent podróży od dzisiaj na stronie internetowej AWSA
• W sierpniu br. asystent w formie aplikacji znalazł się na facebookowym profilu AWSA
• Wirtualny asystent – kalkulator “Raz, że szybko A2, że wiesz ile zapłacisz” przelicza koszty podróży koncesyjnym odcinkiem A2 uwzględniając:

 1. opłatę za przejazd autostradą (aplikacja rozróżnia 5 różnych kategorii pojazdów)
 2. koszt paliwa potrzebnego do przebycia tej trasy (oszacowany na podstawie przyjętego średniego spalania dla samochodu osobowego odpowiednio dla benzyny i diesela)
 3. koszty kawy lub hotdoga ze stacji paliw
 4. ostateczny koszt podróży podawany jest w przeliczeniu na 1 osobę

• Kalkulator podaje także szacunkową ilość spalanego paliwa oraz informację ile kilometrów jest do pokonania z punktu A do punktu B
• Kierowcy korzystający z kalkulatora otrzymają także informacje o infrastrukturze autostrady na planowanej trasie m.in. o liczbie stacji benzynowych, Miejsc Obsługi Podróżnych, restauracji, parkingów oraz hoteli.

Informacje dodatkowe:
• Autostrada Wielkopolska SA (AWSA), jako pierwszy i jedyny koncesjonariusz w Polsce, uruchomiła profile firmowe w mediach społecznościowych Facebook i Twitter (facebook.com/autostradawielkopolska oraz twitter.com/autostradawlkp)
• Działania w mediach społecznościowych są uzupełnieniem nowoczesnego, europejskiego systemu informacyjnego dla kierowców konsekwentnie wdrażanego przez AWSA. Kierowcy koncesyjnego odcinka autostrady A2 mają także do dyspozycji

 1. całodobowy numer alarmowy (+48 61 83 83 112),
 2. czynną 7 dni w tygodniu infolinię telefoniczną (+48 504 422 022) i mailową (infolinia@awsa.pl)
 3. nową stronę internetową w mobilnej, dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji językowej

Wypowiedź do wykorzystania:
„Autostrada Wielkopolska ma na względzie wygodę i komfort podróżowania koncesyjnym odcinkiem A2. Dlatego na prośbę kierowców, po uruchomieniu wirtualnego asystenta podróży na naszym facebookowym profilu, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego udogodnienia na naszej stronie internetowej. Tym samym kierowcy, którzy nie korzystają z Facebooka, również będą mogli zaplanować podróż po A2 z naszym wirtualnym asystentem.” – informuje Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSA.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.