Prace remontowe na węźle Poznań Komorniki – tydzień czwarty

21.10.2016

W poniedziałek 17 października br. w godzinach porannych rozpoczęła się kolejna część remontu węzła Poznań Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Remont przebiega na jezdni wschodniej i zachodniej ul. Poznańskiej w kierunku Poznania i Wrocławia. Prace finalnie potrwają najdalej do końca października br.

XI ETAP: 17-18.10, godzina 7.00 Zamknięcie pasa wolnego i środkowego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia (przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa) oraz wjazdu na ul. Daimlera. Ruch w kierunku Wrocławia pasem lewym jezdni zachodniej do skrzyżowania, następnie przeniesiony na pas lewy jezdni wschodniej. Zmiana organizacji ruchu:

• Dojazd na ul. Daimlera od strony Poznania: przez rondo koło C.H Auchan następnie ul. Opłotki, Sycowska, Fabianowska i Daimlera.
• Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia, następnie przez rondo C.H Auchan, dalej ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
• Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania, Wrocławia i A2: ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską, Opłotki, przez rondo C.H Auchan.
• Dojazd na ul. Magazynową od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
• Dojazd na ul. Magazynową od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
• Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

XII ETAP: 19.10 Zamknięcie pasa lewego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia, pasa środkowego i lewego ul. Poznańskiej w kierunku Poznania (przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa) oraz skrzyżowania w części centralnej. Ruch w kierunku Wrocławia pasem środkowym jezdni zachodniej, a do Poznania pasem prawym jezdni wschodniej. Zmiana organizacji ruchu:
• Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia przez rondo C.H Auchan, dalej ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
• Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania i A2: ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską, Opłotki, przez rondo C.H Auchan.
• Dojazd do ul. Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
• Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

XIII ETAP: 20.10 Zamknięcie pasa szybkiego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia oraz pasa wolnego i szybkiego ul. Poznańskiej w kierunku Poznania (przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa) oraz wjazdu na ul. Magazynową. Zmiana organizacji ruchu:
• Dojazd do ul. Daimlera od strony Wrocławia i ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia następnie przez rondo koło C.H Auchan, ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
• Dojazd do ul. Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
• Dojazd do ul. Magazynowej od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
• Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Poznania i Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

Od 21.10 ponownie prowadzone będą prace XII ETAPU.

Prace obejmują wymianę warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Najdalej do 24 października prowadzone będą prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego i wykończeniowe.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu, ZDP w Poznaniu, Miejskim Inżynierem Ruchu w Poznaniu, Urzędem Gminy Komorniki oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.