Prace remontowe na DK29 w rejonie węzła Świecko

05.06.2017

8/9 czerwca br. rozpocznie się kolejny etap prac remontowych w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29. Jest to drugi z trzech etapów prac planowanych na węźle. Remont nawierzchni DK29 będzie trwać do 18 czerwca br. Z uwagi na okres Bożego Ciała w dniach 14-18.06 planowane jest wstrzymanie prac, by zachować przejezdność węzła.

Ze względu na złożoność prac, poniższe schematy będą zmieniane sukcesywnie do postępu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Planowany przebieg prac:

A) Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni DK29

 1. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.
 2. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i E) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.
 3. Remont zachodniej części drogi DK29 (od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.
 4. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.
 5. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.
 6. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.
B) Układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na DK29
 1. Remont zachodniej części drogi DK29 (z kierunku Słubic do łącznicy C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy C - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C1 prowadzącą ruch z DK29 na DK2 w kierunku Świecka.
 2. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C1 i D1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy C1 - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C prowadzącą ruch z DK29 na DK2 w kierunku Świecka.
 3. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy D1 i D - ruch pojazdów z Poznania na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą C1. Ruch pojazdów z DK29 ze Słubic w kierunku Poznania prowadzony objazdem i łącznicą A1.
 4. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy A1 - ruch pojazdów z DK2 ze Świecka na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą E.
 5. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.
 6. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.
 7. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Główne prace to przede wszystkim frezowanie konstrukcji nawierzchni oraz układanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie drugiej części prac przewidziane jest na 18 czerwca br. Daty i kolejność prac mogą ulec zmianie.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.