Od 2 stycznia 2013r. zmiana stawek opłat za przejazd na A2 Nowy Tomyśl - Konin.

18.12.2012

Zmiana stawek opłat za przejazd dla samochodów osobowych oraz nienormatywnych na A2 Nowy Tomyśl - Konin. Uruchomienie opłat na węźle Słupca.

 

 • Od 2 stycznia 2013 r. od godz. 6.00 rano zostanie wprowadzona podwyżka opłat dla I i V kategorii pojazdów za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem
 • Wysokość opłaty dla kategorii I wzrosła o 1 zł za przejazd średnio 50 km autostrady (150 km = 45 zł brutto)
 • W przeliczeniu za przejazd 1 km autostrady wysokość opłaty dla samochodów osobowych wzrosła o 2 grosze z 0,28 zł do 0,30 zł brutto.
 • Wzrost stawek dotyczy tylko kategorii I czyli samochodów osobowych oraz kategorii V czyli pojazdów nienormatywnych.

Informacje podstawowe

 1. Jest to podwyżka poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym.
 2. Cena 0,28 zł/km obowiązująca do 2 stycznia 2013 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem.
 3. Cena wzrosła o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 45 zł brutto)
 4. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała w tym roku.
 5. Cena w wysokości 0,30 PLN za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie:
 •  Francja – średnio 0,31 PLN za km
 •  Włochy – średnio 0,29 PLN za km
 •  Portugalia – średnio 0,30 PLN za km

* dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r

6.  Od 2 stycznia 2013r. zacznie działać Stacja Poboru Opłat na węźle Słupca dla kierowców podróżujących na odcinku Września -  Słupca. Dla kierowców wjeżdżających na A2 na węźle Słupca i podróżujących na wschód w stronę Konina opłata za przejazd pobierana będzie na PPO Lądek.

Wpływy z opłat przeznaczane są na:
1. Bieżącą spłatę kredytów zaciągniętych na budowę autostrady w EBI i bankach komercyjnych.
2. Utrzymanie autostrady na wymaganym umową z rządem poziomie.
3. Odkładanie środków na przyszłe inwestycje m.in. dobudowę trzeciego pasa na obwodnicy Poznania, remonty i modernizacje itp.

Przyczyny podwyżki opłat:

 • utrzymanie płynności finansowej czyli bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych)
 • wskaźnik inflacji - uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.2003r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto. Od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS); jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2012r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,18 zł brutto.
 • plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2013r.
 • nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin - AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na które tylko w 2011 i 2012r. przewidziano i wydatkowano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Poznań Zachód, Poznań Wschód, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady.
 • brak dotacji Państwa – w przeciwieństwie do autostrad publicznych, autostrady koncesyjne nie są dotowane. Koszty eksploatacji odcinków koncesyjnych pokrywa w 100% koncesjonariusz.
 • 23% podatek VAT – od lipca 2011r. stawki opłat na odcinkach publicznych są kwotami netto. Stawki opłat na odcinkach koncesyjnych są kwotami brutto zawierającymi 23% podatku VAT odprowadzanego do Skarbu Państwa.

stawki opłat od 02.01.2013

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.