Od 12 stycznia 2015r. g. 6.00 rano zmiana stawek na odcinku A2 Nowy Tomyśl - Konin.

29.12.2014

12 stycznia 2015 roku o godz. 6:00 zmianie ulegną stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin. Dla najliczniejszej grupy pojazdów kat. 1 (motocykle, samochody osobowe i dostawcze o dwóch osiach) opłaty wzrosną o 2 gr. za km (1 zł za 50-km odcinek). W przypadku pojazdów kat. 2, 3 i 4 stawki wzrosną o 7 proc. i będzie to pierwsza zmiana opłat od 2005 roku. Koszt przejazdu autostradą A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl (106 km) pozostaje bez zmian.

Stawki opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin ustalane są w oparciu o Umowę Koncesyjną podpisaną z rządem, plan finansowy i prognozy ruchu. Nowe stawki za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będą wynosić:

Kat. 1 (pojazdy o dwóch osiach) – 17 PLN brutto (0,34 PLN za 1 km)

Kat. 2 (pojazdy o dwóch osiach) – 29 PLN brutto (0,58 PLN za 1 km)

Kat. 3 (pojazdy o trzech osiach) – 44 PLN brutto (0,88 PLN za 1 km)

Kat. 4 (pojazdy o więcej niż trzech osiach) – 68 zł PLN brutto (1,36 PLN za 1 km)

Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) – 170 PLN brutto (3,40 PLN za 1 km)

„Stawki opłat na koncesyjnym odcinku A2 Nowy Tomyśl – Konin są wynikiem przyjętego wspólnie ze stroną rządową i bankami komercyjnymi planu finansowego dla tej inwestycji do końca trwania koncesji, tj. do 2037 roku.Zmiany stawek spowodowane są m.in. koniecznością spłaty zadłużenia zaciągniętego na budowę, bieżącym utrzymaniem odcinka oraz realizacją nowych inwestycji. Wszelkie inwestycje na odcinku zarządzanym przez AWSA pokrywane są w 100% z przychodów z opłat za przejazd. Jest to pierwsza od 9 lat podwyżka stawek stosowanych dla samochodów ciężarowych podczas gdy sama inflacja w tym okresie wyniosła 26%” - mówi Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy AWSA.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że w przeciwieństwie do autostrad publicznych, opłaty za przejazd odcinkiem A2 Nowy Tomyśl – Konin nie są zwolnione z 23% podatku VAT i nie mogą być w żaden sposób dotowane z budżetu Państwa.

Umowy koncesjonariuszy nie zezwalają na rezygnację z odprowadzania 23% podatku VAT, co ma miejsce w przypadku autostrad publicznych. Od lipca 2011 roku stawki opłat obowiązujące na autostradach zarządzanych przez państwo są kwotami netto, a kierowca zwolniony jest z regulowania podatku VAT. Co roku odprowadzamy do budżetu państwa ponad 100 mln PLN z tytułu 23% VAT” – wyjaśnia Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy AWSA.

Przychód z opłat, zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej, w pierwszej kolejności przeznaczany jest na:

 1. bieżące utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację,
 2. tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje),
 3. spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków komercyjnych)
 4. nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin:
 • planowana rozbudowa bezpłatnej obwodnicy Poznania (na 13 z 25 km) – obecnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych zmierzające do poszerzenia o trzeci pas ruchu 13 km obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny. Przejazd całą 25-km obwodnicą Poznania jest bezpłatny.
 • rozbudowa najbardziej obciążonego Punktu Poboru Opłat Lądek (PPO Lądek) na odcinku Września - Konin. W lipcu 2014 roku oddaliśmy do użytku 14 pasów przejazdu (poprzednio 10), 6 w kierunku Poznania i 8 w kierunku Warszawy. Przy okazji przebudowy zmodernizowano gruntownie cały PPO Lądek, pozostałe 10 pasów dostosowano standardem do PPO funkcjonujących na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko oddanych do użytku pod koniec 2011r.

Informacje uzupełniające:

 • całkowite ryzyko ruchu i przychodów leży po stronie Spółki
 • brak dotacji Państwa – w przeciwieństwie do autostrad publicznych, autostrady koncesyjne nie są dotowane z podatków. Koszty eksploatacji odcinków koncesyjnych pokrywa w 100% koncesjonariusz.
 • stawki brutto z 23% VAT – w przeciwieństwie do autostrad koncesyjnych od lipca 2011 roku stawki opłat na odcinkach publicznych są kwotami netto. AWSA działając w oparciu o zapisy umowy na warunkach komercyjnych co roku odprowadza ok. 100 mln PLN 23% VAT do budżetu Państwa.
 • najwyższe standardy techniczne w trosce o bezpieczeństwo kierowcy - w umowie koncesyjnej AWSA zobowiązała się do zaprojektowania, zbudowania i zarządzania autostradą oraz jej utrzymania na najwyższym standardzie technicznym i w trosce o bezpieczeństwo kierowcy. Jakość oferowanego serwisu pozostaje niezmiennie na najwyższym poziomie, wyróżniającym się w skali kraju i Europy. Jesteśmy czynnym członkiem ASECAP (Europejskiego Stowarzyszenia Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych), a zarządzana przez nas koncesyjna autostrada A2 była i jest stawiana jako przykład wzorowej realizacji projektu autostradowego.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.