Od 1 czerwca serwisy drogowe Autostrady Wielkopolskiej na Facebook i Twitter!

01.06.2012

Od 1 czerwca br Autostrada Wielkopolska SA, jako pierwszy i jedyny koncesjonariusz w Polsce, uruchomiła profile firmowe w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.

 1. Autostrada Wielkopolska SA (AWSA), jako pierwszy i jedyny koncesjonariusz w Polsce, uruchomiła profile firmowe w mediach społecznościowych Facebook i Twitter
 2. Całkowicie otwarte profile są aktywne od 1 czerwca br. pod adresami: facebook.com/autostradawielkopolska oraz twitter.com/autostradawlkp
   
 3. Działania w mediach społecznościowych są uzupełnieniem nowoczesnego, europejskiego systemu informacyjnego dla kierowców konsekwentnie wdrażanego przez AWSA.

Kierowcy koncesyjnego odcinka autostrady A2 mają także do dyspozycji:

 • całodobowy numer alarmowy (+48 61 83 83 112),
 • czynną 7 dni w tygodniu infolinię telefoniczną (+48 504 422 022) i mailową (infolinia@awsa.pl)
 • nową stronę internetową w mobilnej i angielskiej wersji językowej
 • uzupełnieniem komunikacji są serwisy dla kierowców z aktualną sytuacją drogową nadawane co godzinę w Polskim Radiu (Radio Merkury oraz Radio Zachód) w wyniku nawiązanej współpracy pomiędzy rozgłośniami a AWSA.

Informacje dodatkowe:
• AWSA mając na względzie zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, nadchodzący sezon wakacyjny i prognozę wzmożonego ruchu zadbała o kompleksową komunikację z  użytkownikami koncesyjnej autostrady A2. W tym celu wykorzystuje najbliższe swoim klientom narzędzia (Facebook i Twitter). Dają one najszybsze oraz najciekawsze możliwości dotarcia do kierowców, nawiązania dialogu oraz przede wszystkim przekazania użytecznych informacji.
• W serwisie mikroblogowym Twitter kierowcy znajdą najbardziej aktualne informacje o wszelkich powstałych lub mogących powstawać utrudnieniach drogowych zaburzających płynność jazdy. Komunikaty pojawiają się 2 razy dziennie o stałych porach (7 dni w tygodniu o godz. 8.00 oraz 16.00) i są na bieżąco uzupełniane o najświeższe informacje z A2.

• Fanpage AWSA na Facebooku będzie miejscem otwartego dialogu z użytkownikami A2. Priorytetem AWSA jest jak najszybsze reagowanie na wszelkie problemy i pytania zgłaszane przez fanów oraz dostarczaniu wyłącznie użytecznych i ciekawych informacji.

Wypowiedź do wykorzystania:

„Obecność Autostrady Wielkopolskiej w mediach społecznościowych jest konsekwencją naszej polityki informacyjnej. Stawiamy na bezpośrednią i otwartą komunikację z Klientami, zachęcając do nawiązania dialogu. Będąc aktywnymi uczestnikami życia publicznego widzimy i doceniamy siłę oddziaływania kanałów społecznościowych. Wykorzystując bliskie naszym Klientom narzędzia chcemy rozmawiać w ich niemal w naturalnym środowisku. Uzupełnieniem tej otwartej komunikacji jest m.in. całodobowy numer alarmowy, telefoniczna i mailowa infolinia, czynna 7 dni w tygodniu oraz nasza strona internetowa, która teraz dostępna jest także w wariancie mobilnym i angielskiej wersji językowej. Wielokrotnie podkreślamy, że autostrada łączy, teraz także w wymiarze wymiany informacji i opinii” -  zaznacza Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy AWSA.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.