OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.12.2013

Autostrada Wielkopolska II SA, spółka pełniąca funkcję zarządcy autostrady płatnej A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego mającego na celu wybór wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje preselekcyjny system ważenia pojazdów w ruchu (wraz z dostawą urządzeń, kalibracją i próbami końcowymi) w km 3+500 (jezdnia południowa) oraz w km 8+050 (jezdnia północna) autostrady płatnej A2.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie dwuetapowo:
a) etap I: kwalifikacja podmiotów, które zostaną zaproszone do złożenia ofert
b) etap II: wybór wykonawcy prac na podstawie złożonych ofert.
Warunki stawiane podmiotom, które zostaną zaproszone do złożenia ofert zostały opublikowane na stronie internetowej naszej spółki pod adresem www.autostrada-a2.pl.
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych z przetargiem jest mg inż. Cezary Bolimowski.

warunki przetargu

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.