OD 23 KWIETNIA BR ZMIANY NA KONCESYJNEJ A2

06.04.2012

AWSA – od 23 kwietnia br. zmiany na koncesyjnej autostradzie A2

• podwyżka stawek opłat na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin dla samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych
• uruchomienie węzła Buk w pełnym zakresie (relacje w kierunku zachodnim i wschodnim)
• uruchomienie Stacji Poboru Opłat na węźle Buk

WZROST STAWEK OPŁAT NA A2 NOWY TOMYSL – KONIN (3 x 50 km)

1. Podwyżka stawek opłat na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin zostanie wprowadzona w dniu 23 kwietnia br. o godz. 6.25
2. Podwyżka stawek dotyczy dwóch kategorii pojazdów: samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych
3. Cena wzrosła o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 42 zł brutto)
4. Cena za przejazd 1 km autostrady wzrosła o 2 grosze z 0,26 zł do 0,28 zł brutto (0,22 zł netto)

Informacje podstawowe:

1. Jest to podwyżka symboliczna, poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze brutto za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym.

2. Cena 0,26 zł/km obowiązująca do 23 kwietnia 2012 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem. 

3. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała już w 2009r.

4. Cena w wysokości 0,28 zł brutto za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie:
Ceny za przejazdy w wybranych krajach*
• Francja – średnio 0,30 PLN za km
• Włochy – średnio 0,28 PLN za km
• Portugalia – średnio 0,28 PLN za km
* dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r.

Przyczyny podwyżki opłat:

wskaźnik inflacji
uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.200r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto;
od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS);
jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2011r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,17 zł brutto. Aby utrzymać wartość realną opłaty ze stycznia 2003r. stawka opłat dla kat. 1 czyli samochodów osobowych powinna wynosić 15,17 PLN brutto.
• różnice kursowe
AWSA spłaca zaciągnięte na realizację inwestycji kredyty w Euro; 6 stycznia 2003r. czyli w dniu uruchomienia poboru opłat euro kosztowało 3,9987 zł (wg NBP).
• plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2012r.
• nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin
AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na co tylko w 2011 i 2012r. przewidziano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Głuchowo, Kleszczewo, Buk, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady.

 • bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych)

URUCHOMIENIE WĘZŁA BUK W PEŁNYM ZAKRESIE (relacje w kierunku zachodnim i wschodnim) oraz STACJI POBORU OPŁAT NA WĘŹLE

• od 23 kwietnia br. uruchomienie połączenia węzła Buk w kierunku zachodniej granicy w Świecku
• uruchomienie Stacji Poboru Opłat na węźle Buk

Informacje podstawowe:

1. Do 23 kwietnia węzeł Buk czynny będzie wyłącznie w relacji na wschód;
2. Od dnia 23 kwietnia godz. 6.25 węzeł Buk czynny również kierunku zachodnim
3. Z uruchomieniem węzła Buk wiążą się korzystniejsze dla kierowców zmiany systemu naliczania opłat za przejazd na odcinku Buk – Poznań, Buk – Nowy Tomyśl; zamiast z góry określonej stawki za cały 50 km odcinek wprowadzony zostanie podział na Poznań – Buk, za który kierowcy kategorii 1 zapłacą 5 zł brutto i Buk – Nowy Tomyśl, za który kierowcy zapłacą 9 zł brutto
 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.