OD 20 MAJA WJEŻDŻAJĄC NA KONCESYJNĄ AUTOSTRADĘ A2 RELACJI POZNAŃ – ŚWIECKO ODBIERZEMY BILET I ZAPŁACIMY ZA PRZEJAZD PRZY WYJEŹDZIE. SYSTEM BĘDZIEMY TESTOWAĆ JUŻ OD 23 KWIETNIA.

23.04.2012

OD 20 MAJA WJEŻDŻAJĄC NA KONCESYJNĄ AUTOSTRADĘ A2 RELACJI POZNAŃ – ŚWIECKO ODBIERZEMY BILET I ZAPŁACIMY ZA PRZEJAZD PRZY WYJEŹDZIE. SYSTEM BĘDZIEMY TESTOWAĆ JUŻ OD 23 KWIETNIA.

• Do 20 maja 2012 r. przejazd nowym odcinkiem koncesyjnej A2 z Nowego Tomyśla do granicy z Niemcami jest bezpłatny. Wysokość opłat za przejazd tym odcinkiem A2 będzie podana do wiadomości publicznej na początku maja.
Od 23 kwietnia do 20 maja br. testujemy nowy system poboru opłat na odcinku A2 pomiędzy Świeckiem a Poznaniem.
Nowy system już od 23 kwietnia będzie obejmował także odcinek autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Poznaniem: nadal będziemy płacić za przejazd na tej trasie, ale inaczej, niż dotąd: pobierając bilet przy wjeździe i rozliczając się za przejazd przy wyjeździe.
Odcinek A2 Poznań – Nowy Tomyśl zyskuje bardziej korzystny dla kierowców cząstkowy system naliczania opłat. Zamiast, jak do tej pory jednej stawki za odcinek Poznań – Nowy Tomyśl, zapłacimy 5 zł za przejazd odcinkiem Poznań – Buk i 9 zł za Buk – Nowy Tomyśl.

Informacje dodatkowe
Nowy system poboru opłat zaczynamy testować na miesiąc przed jego wprowadzeniem, aby kierowcy mogli dokładnie zapoznać się z jego działaniem. Jest to system tzw. zamknięty i wprowadzany jest na Autostradzie A2 z tego względu, że jest on bardziej transparentny i wygodny dla kierowców. Jego wprowadzenie wynika z ustaleń z rządem i jest etapem procesu ujednolicenia systemu poboru opłat na wszystkich autostradach w kraju.
Opłaty będą pobierane w tzw. Miejscach Poboru Opłat. Są one zlokalizowane na węzłach autostradowych i poprzecznie na autostradzie. Płacić za przejazd będzie można w Gołuskach, Buku, Nowym Tomyślu, Trzcielu, Jordanowie (planowanym do uruchomienia po wybudowaniu przez GDDKiA drogi S3 w drugiej połowie 2013 r.), Torzymiu oraz w Tarnawie. Tam też będzie można pobrać bilet wjeżdżając na autostradę.
• Bilet należy zachować i okazać kasjerce przy wyjeździe z autostrady (w przypadku zagubienia biletu kierowca zostanie obciążony stawką za przejazd odcinkiem Poznań – Nowy Tomyśl w wysokości odpowiadającej danej kategorii pojazdu).
Od 20 maja przejazd autostradą z Nowego Tomyśla do Świecka będzie płatny; stawki opłat za korzystanie z tego odcinka autostrady ustala Minister Transportu i zgodnie z przepisami zostaną podane do wiadomości publicznej na początku maja br. Kierowcy korzystający z A2 pomiędzy Świeckiem i Nowym Tomyślem zapłacą za rzeczywiście przejechane kilometry.

OD 23 KWIETNIA br. WZROST STAWEK NA A2 NOWY TOMYŚL – KONIN (3 x 50 km)
1. Jest to podwyżka poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze brutto za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym.
2. Cena 0,26 zł/km obowiązująca do 23 kwietnia 2012 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem. 
3. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą w oparciu o zapisy umowy z rządem.  Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała już w 2009r.
4. Cena w wysokości 0,28 zł brutto za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie:
Ceny za przejazdy w wybranych krajach*
• Francja – średnio 0,30 PLN za km
• Włochy – średnio 0,28 PLN za km
• Portugalia – średnio 0,28 PLN za km
* dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r.

Przyczyny podwyżki opłat:

bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych)
wskaźnik inflacji
uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.200r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto; od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS); jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2011r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,17 zł brutto. Aby utrzymać wartość realną opłaty ze stycznia 2003r. stawka opłat dla kat. 1 czyli samochodów osobowych powinna wynosić 15,17 PLN brutto.
różnice kursowe
AWSA spłaca zaciągnięte na realizację inwestycji kredyty w Euro; 6 stycznia 2003r. czyli w dniu uruchomienia poboru opłat euro kosztowało 3,9987 zł (wg NBP).
plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2012r.
nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin
AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na co tylko w 2011 i 2012r. przewidziano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Głuchowo, Kleszczewo, Buk, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.