Oświadczenie zarządu AWSA w sprawie badań ankietowych przeprowadzonych na autostradzie A2 i drodze równoległej nr 92

20.07.2011

W związku z doniesieniami w mediach nt badań ankietowych przeprowadzonych na koncesyjnym odcinku autostrady A2 i drodze alternatywnej Nr 92 oświadczamy co następuje:

 1. 1 lipca br na mocy Ustawy likwidowane są winiety dla samochodów ciężarowych służących jako środek płatniczy za przejazd autostradami płatnymi. W związku z tym na mocy  Umowy Koncesyjnej AWSA uzgodniła z Ministerstwem Infrastruktury potrzebę przeprowadzenia aktualizacji Studium Ruchu i Przychodów, które m.in. prognozuje ruch i wysokość stawek za korzystanie z koncesyjnego odcinka autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem do końca koncesji czyli do 2037 roku.
 2. AWSA to spółka koncesyjna realizująca projekt budowy i eksploatacji autostrady A2 w ramach projektu publiczno-prywatnego. Przygotowanie rzetelnego Studium Ruchu i Przychodów, które m.in. opiera się na badaniach ankietowych Źródło - Cel, to jeden z obowiązków zapisanych w Umowie Koncesyjnej z rządem stanowiącej podstawę naszej działalności.
 3. Częścią składową przygotowywanego Studium są badania ankietowe kierowców w korytarzu transportowym A2, do którego należy zarówno autostrada A2, jak i droga alternatywna jaką w tym przypadku jest DK Nr92. Na autostradzie badania zostały przeprowadzone na parkingach i 3 Placach Poboru Opłat.
 4. Przepisy ruchu drogowego zezwalają na zatrzymanie kierowców, którzy zgodzą się na wzięcie udziału w badaniu jedynie w asyście policji.
 5. Przeprowadzenie badań, zgodnie z przepisami prawa, zostało uzgodnione z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
 6. Studium Ruchu i Przychodów przygotowywane jest na zlecenie AWSA przez renomowaną amerykańską firmę AECOM, która zleciła pomiary ankietowe w korytarzu A2 poznańskiej firmie Biuro Inżynierii Transportowej, rutynowo wykonującej tego typu pomiary ruchu na drogach publicznych. BIT zawsze korzysta z niezbędnej pomocy policji drogowej. Podobne badania były przeprowadzane na zlecenie AWSA w 1998 i 2004 roku.
 7. W Polsce nie ma przepisów regulujących świadczenie usług przez podmioty publiczne na rzecz podmiotów prywatnych, jakie funkcjonują w innych krajach. Jednocześnie podmioty prywatne realizujące zadania na drogach publicznych mają obowiązek ścisłej współpracy z instytucjami publicznymi.
 8. W obecnie obowiązującym porządku prawnym  ze strony AWSA została zachowana cała wymagana przepisami procedura przeprowadzania pomiarów ruchu zarówno na autostradzie jak i DK92.


Zarząd Autostrady Wielkopolskiej SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.