Oświadczenie zarządu AWSA w sprawie badań ankietowych przeprowadzonych na autostradzie A2 i drodze równoległej nr 92

20.07.2011

W związku z doniesieniami w mediach nt badań ankietowych przeprowadzonych na koncesyjnym odcinku autostrady A2 i drodze alternatywnej Nr 92 oświadczamy co następuje:

  1. 1 lipca br na mocy Ustawy likwidowane są winiety dla samochodów ciężarowych służących jako środek płatniczy za przejazd autostradami płatnymi. W związku z tym na mocy  Umowy Koncesyjnej AWSA uzgodniła z Ministerstwem Infrastruktury potrzebę przeprowadzenia aktualizacji Studium Ruchu i Przychodów, które m.in. prognozuje ruch i wysokość stawek za korzystanie z koncesyjnego odcinka autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem do końca koncesji czyli do 2037 roku.
  2. AWSA to spółka koncesyjna realizująca projekt budowy i eksploatacji autostrady A2 w ramach projektu publiczno-prywatnego. Przygotowanie rzetelnego Studium Ruchu i Przychodów, które m.in. opiera się na badaniach ankietowych Źródło - Cel, to jeden z obowiązków zapisanych w Umowie Koncesyjnej z rządem stanowiącej podstawę naszej działalności.
  3. Częścią składową przygotowywanego Studium są badania ankietowe kierowców w korytarzu transportowym A2, do którego należy zarówno autostrada A2, jak i droga alternatywna jaką w tym przypadku jest DK Nr92. Na autostradzie badania zostały przeprowadzone na parkingach i 3 Placach Poboru Opłat.
  4. Przepisy ruchu drogowego zezwalają na zatrzymanie kierowców, którzy zgodzą się na wzięcie udziału w badaniu jedynie w asyście policji.
  5. Przeprowadzenie badań, zgodnie z przepisami prawa, zostało uzgodnione z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
  6. Studium Ruchu i Przychodów przygotowywane jest na zlecenie AWSA przez renomowaną amerykańską firmę AECOM, która zleciła pomiary ankietowe w korytarzu A2 poznańskiej firmie Biuro Inżynierii Transportowej, rutynowo wykonującej tego typu pomiary ruchu na drogach publicznych. BIT zawsze korzysta z niezbędnej pomocy policji drogowej. Podobne badania były przeprowadzane na zlecenie AWSA w 1998 i 2004 roku.
  7. W Polsce nie ma przepisów regulujących świadczenie usług przez podmioty publiczne na rzecz podmiotów prywatnych, jakie funkcjonują w innych krajach. Jednocześnie podmioty prywatne realizujące zadania na drogach publicznych mają obowiązek ścisłej współpracy z instytucjami publicznymi.
  8. W obecnie obowiązującym porządku prawnym  ze strony AWSA została zachowana cała wymagana przepisami procedura przeprowadzania pomiarów ruchu zarówno na autostradzie jak i DK92.


Zarząd Autostrady Wielkopolskiej SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.