Oświadczenie spółki Autostrada Wielkopolska SA nt połączenia dróg ekspresowych S5 i S11 z Autostradą A2 oraz budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo

17.07.2011

Oświadczenie spółki Autostrada Wielkopolska SA nt połączenia dróg ekspresowych S5 i S11 z Autostradą A2 oraz budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo (w związku z materiałem Gazety Wyborczej z dnia 3 grudnia br, red. Lecha Bojarskiego)

 1. Autostrada Wielkopolska  SA  (AWSA) nie podważa konieczności budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo łączących autostradę z drogami ekspresowymi S11 i S5.
 2. W Umowie Koncesyjnej podpisanej z rządem w 1997 roku nie ma zapisów dotyczących budowy autostradowych węzłów Głuchowo i Kleszczewo w tak szerokim zakresie jak to przedstawia obecnie generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
 3. AWSA prowadzi  z GDDKiA rozmowy na temat rozszerzenia zakresu prac, w związku z budową i utrzymaniem węzłów Głuchowo i Kleszczewo w takim zakresie, który umożliwi kierowcom ucieczkę na drogę alternatywną w stosunku do płatnej A2. GDDKiA wymaga od AWSA sfinansowania budowy, późniejszego utrzymania węzłów oraz bezpłatnego utrzymania dłuższego o 12 km odcinka obwodnicy Poznania. Nowe okoliczności powodują konieczność nowych uzgodnień i odpowiednich zapisów w Umowach.
 4. Każda zmiana zakresu prac, stanowiąca odstępstwo od Umowy Koncesyjnej, pociąga za sobą wzrost kosztów. W tym przypadku chodzi o wielomilionowe inwestycje, których nie obejmowała Umowa z rządem, a  co za tym idzie  –  o podniesienie kosztów, jakie musiałaby ponieść AWSA. Wszystkie dodatkowe koszty muszą znaleźć swoje ekonomiczne uzasadnienie, tak by projekt był stabilny, a Spółka nadal była w stanie terminowo spłacać zaciągnięte kredyty. Odpowiedzialność za spłatę kredytów spoczywa zarówno na stronie prywatnej, jak i publicznej, która udzieliła gwarancji na realizację przedsięwzięcia. Każda zmiana zakresu prac, do których zobowiązuje AWSA strona publiczna (GDDKiA), musi uzyskać akceptację banków, które udzieliły kredytów na realizację projektu.
 5. Sformułowanie użyte w materiale Lecha Bojarskiego „Istotne negatywne zdarzenie” jest typowym określeniem prawnym, używanym przez banki finansujące projekt. Definicja ta została stworzona na wyraźne życzenie banków, które zaufały AWSA udzielając zgody na kredytowanie tak kosztownej, długoterminowej inwestycji.
 6. AWSA prowadzi obecnie intensywne rozmowy z GDDKiA w jaki sposób sprawnie i w oparciu o Umowę Koncesyjną przeprowadzić tę inwestycję, aby węzły Głuchowo i Kleszczewo oddać do użytku jeszcze przed Mistrzostwami EURO 2012.

Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.