Oświadczenie spółki Autostrada Wielkopolska SA nt połączenia dróg ekspresowych S5 i S11 z Autostradą A2 oraz budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo

17.07.2011

Oświadczenie spółki Autostrada Wielkopolska SA nt połączenia dróg ekspresowych S5 i S11 z Autostradą A2 oraz budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo (w związku z materiałem Gazety Wyborczej z dnia 3 grudnia br, red. Lecha Bojarskiego)

  1. Autostrada Wielkopolska  SA  (AWSA) nie podważa konieczności budowy węzłów Głuchowo i Kleszczewo łączących autostradę z drogami ekspresowymi S11 i S5.
  2. W Umowie Koncesyjnej podpisanej z rządem w 1997 roku nie ma zapisów dotyczących budowy autostradowych węzłów Głuchowo i Kleszczewo w tak szerokim zakresie jak to przedstawia obecnie generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
  3. AWSA prowadzi  z GDDKiA rozmowy na temat rozszerzenia zakresu prac, w związku z budową i utrzymaniem węzłów Głuchowo i Kleszczewo w takim zakresie, który umożliwi kierowcom ucieczkę na drogę alternatywną w stosunku do płatnej A2. GDDKiA wymaga od AWSA sfinansowania budowy, późniejszego utrzymania węzłów oraz bezpłatnego utrzymania dłuższego o 12 km odcinka obwodnicy Poznania. Nowe okoliczności powodują konieczność nowych uzgodnień i odpowiednich zapisów w Umowach.
  4. Każda zmiana zakresu prac, stanowiąca odstępstwo od Umowy Koncesyjnej, pociąga za sobą wzrost kosztów. W tym przypadku chodzi o wielomilionowe inwestycje, których nie obejmowała Umowa z rządem, a  co za tym idzie  –  o podniesienie kosztów, jakie musiałaby ponieść AWSA. Wszystkie dodatkowe koszty muszą znaleźć swoje ekonomiczne uzasadnienie, tak by projekt był stabilny, a Spółka nadal była w stanie terminowo spłacać zaciągnięte kredyty. Odpowiedzialność za spłatę kredytów spoczywa zarówno na stronie prywatnej, jak i publicznej, która udzieliła gwarancji na realizację przedsięwzięcia. Każda zmiana zakresu prac, do których zobowiązuje AWSA strona publiczna (GDDKiA), musi uzyskać akceptację banków, które udzieliły kredytów na realizację projektu.
  5. Sformułowanie użyte w materiale Lecha Bojarskiego „Istotne negatywne zdarzenie” jest typowym określeniem prawnym, używanym przez banki finansujące projekt. Definicja ta została stworzona na wyraźne życzenie banków, które zaufały AWSA udzielając zgody na kredytowanie tak kosztownej, długoterminowej inwestycji.
  6. AWSA prowadzi obecnie intensywne rozmowy z GDDKiA w jaki sposób sprawnie i w oparciu o Umowę Koncesyjną przeprowadzić tę inwestycję, aby węzły Głuchowo i Kleszczewo oddać do użytku jeszcze przed Mistrzostwami EURO 2012.

Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.