Notyfikacja Komisji Europejskiej

04.12.2010

Notyfikacja Komisji Europejskiej dla strony rządowej, dotycząca udzielenia pomocy publicznej przy realizacji projektu budowy i eksploatacji autostrady A2 do Świecka.

W dniu 2 grudnia br Komisja Europejska udzieliła zgodę na tzw. pomoc publiczną dla spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. Zgoda dotyczy budowy i utrzymania odcinka autostrady A2 między Świeckiem a Nowym Tomyślem (105,9 km).

Pomoc publiczna związana jest z systemem poboru opłat, jaki będzie funkcjonował na budowanym obecnie odcinku A2 do Świecka. Jest to system oparty o płatność za dostępność. Polega na tym, że (zgodnie z Umową na Budowę i Eksploatację) Skarb Państwa wydzierżawia AWSA II grunt pod budowę autostrady, powierzając spółce wybudowanie drogi w ciągu 2,5 roku oraz zapewnienie pełnej dostępności autostrady jej użytkownikom w okresie trwania Umowy. W zamian za to Spółka będzie otrzymywać określoną w Umowie opłatę miesięczną, która pozwoli na spłatę kredytów, pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji, bieżących kosztów Spółki i zabezpieczy zwrot zainwestowanych środków własnych akcjonariuszy. Wpływy z opłat za przejazd autostradą będą trafiać do Skarbu Państwa.

W przypadku większych kosztów utrzymania oraz remontów autostrady, Spółka  ma prawo ubiegać się o ich zwrot z tych samych publicznych środków.

Komisja Europejska wydała notyfikację biorąc pod uwagę zachowanie zasad konkurencyjności oraz uznając korzyść finansową Koncesjonariusza jako uzasadnioną i proporcjonalną do poniesionych kosztów. Uznała tym samym, że państwowa pomoc nie narusza zasad obowiązujących na wspólnym rynku UE. Szczegółowej analizie poddane zostały Raporty dot. Ochrony Środowiska, których zakres prac został powiększony o 4 dodatkowe przejścia dla zwierząt. Komisja będzie nadzorować wykonanie zadań środowiskowych według opracowanego przez AWSAII oraz Generalnego Wykonawcę (Spółkę A2Strada Sp. z o.o.) programu ESAP (Environmental and Social Action Plan).

Uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej stanowi warunek wypłaty pierwszej transzy kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Do tego czasu koszty budowy autostrady do Świecka są ponoszone ze środków własnych akcjonariuszy.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.