NOWA DROGA POŁĄCZY WRZESIŃSKĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z AUTOSTRADĄ A2

22.11.2017

Autostrada Wielkopolska SA wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Września oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, uzgodniła rozwiązanie, które pozwoli na połączenie autostrady A2 z fabryką VW we Wrześni.

Porozumienie uzgodnione w czerwcu 2017 roku pomiędzy AWSA i Burmistrzem Miasta i Gminy Września, zostało w październiku 2017 roku zaakceptowane przez GDDKiA oraz MIB. Umożliwia ono wybudowanie 400 metrów drogi w pasie drogowym autostrady A2 w rejonie węzła Września. Kwestia budowy brakującego odcinka okazała się bardzo złożonym problemem głównie z uwagi na fakt, że inwestycja nie została ujęta w umowie koncesyjnej podpisanej z rządem, a stanowiącej podstawę działalności AWSA oraz, że brakujący odcinek drogi stoi w kolizji z rozbudową w przyszłości węzła Września w przypadku zaistnienia ku temu konkretnych przesłanek ruchowych zapisanych w umowie z koncesyjnej. Korzystne dla wszystkich rozwiązanie przewiduje, że zarówno AWSA jak i Urząd Miasta i Gminy Września przejmą na siebie określone ryzyka związane z tą inwestycją. Spółka udostępni Gminie pas drogowy autostrady, którym sama zarządza. Porozumienie przewiduje również, że Gmina na swój koszt zbuduje brakujący 400 m odcinek drogi, a jeśli zaistnieją w przyszłości przesłanki do rozbudowy węzła Września, to Gmina również na swój koszt w okresie 9 miesięcy ją rozbierze. W sytuacji ostatecznej AWSA dokona rozbiórki drogi korzystając z gwarancji udzielonej przez Gminę Września. Jeśli będzie to z różnych powodów niemożliwe, to strony porozumienia są zobowiązane do wynegocjowania nowych bezpiecznych dla kierowców rozwiązań.

Od samego początku Autostrada Wielkopolska szukała rozwiązania, które gwarantowałoby wybudowanie tymczasowej drogi łączącej pozostając w zgodzie z umową koncesyjną i obowiązującymi przepisami. Spółka nie miała prawnej możliwości samodzielnego wydania stosownych decyzji. Zdołaliśmy jednak wskutek wielu rozmów ze stronami projektu tj. GDDKiA oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Września doprowadzić do uzgodnienia porozumienia między Spółką, Gminą i GDDKiA, dzięki któremu nie trzeba będzie wprowadzać dodatkowych aneksów do umowy koncesyjnej. Liczmy, że nowe, dodatkowe połączenie autostrady A2 z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej przyniesie wiele korzyści wszystkim stronom porozumienia. – mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

Tymczasowa Droga Łącząca jest kolejną wspólną z Miastem i Gminą Września inicjatywą, która w obrębie pasa drogowego autostrady A2 wspiera funkcjonowanie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

W latach 2015-2016 na podstawie zgód wydanych przez AWSA:

 • przebudowano gminną drogę na odcinku pod DK 92 w obrębie węzła Września, w stronę miejscowości Białężyce oraz na jej odcinku pod autostradą
 • zrealizowano przyłącza telekomunikacyjne, wodociągowe oraz kanalizacyjne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej
 • zrealizowano przyłącza gazociągowe, wodociągowe i kanalizacyjne ściśle związane z funkcjonowaniem Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej i nową fabryką VW, zlokalizowane pod autostradą oraz pod drogą krajową 92.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.