NOWA DROGA POŁĄCZY WRZESIŃSKĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z AUTOSTRADĄ A2

22.11.2017

Autostrada Wielkopolska SA wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Września oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, uzgodniła rozwiązanie, które pozwoli na połączenie autostrady A2 z fabryką VW we Wrześni.

Porozumienie uzgodnione w czerwcu 2017 roku pomiędzy AWSA i Burmistrzem Miasta i Gminy Września, zostało w październiku 2017 roku zaakceptowane przez GDDKiA oraz MIB. Umożliwia ono wybudowanie 400 metrów drogi w pasie drogowym autostrady A2 w rejonie węzła Września. Kwestia budowy brakującego odcinka okazała się bardzo złożonym problemem głównie z uwagi na fakt, że inwestycja nie została ujęta w umowie koncesyjnej podpisanej z rządem, a stanowiącej podstawę działalności AWSA oraz, że brakujący odcinek drogi stoi w kolizji z rozbudową w przyszłości węzła Września w przypadku zaistnienia ku temu konkretnych przesłanek ruchowych zapisanych w umowie z koncesyjnej. Korzystne dla wszystkich rozwiązanie przewiduje, że zarówno AWSA jak i Urząd Miasta i Gminy Września przejmą na siebie określone ryzyka związane z tą inwestycją. Spółka udostępni Gminie pas drogowy autostrady, którym sama zarządza. Porozumienie przewiduje również, że Gmina na swój koszt zbuduje brakujący 400 m odcinek drogi, a jeśli zaistnieją w przyszłości przesłanki do rozbudowy węzła Września, to Gmina również na swój koszt w okresie 9 miesięcy ją rozbierze. W sytuacji ostatecznej AWSA dokona rozbiórki drogi korzystając z gwarancji udzielonej przez Gminę Września. Jeśli będzie to z różnych powodów niemożliwe, to strony porozumienia są zobowiązane do wynegocjowania nowych bezpiecznych dla kierowców rozwiązań.

Od samego początku Autostrada Wielkopolska szukała rozwiązania, które gwarantowałoby wybudowanie tymczasowej drogi łączącej pozostając w zgodzie z umową koncesyjną i obowiązującymi przepisami. Spółka nie miała prawnej możliwości samodzielnego wydania stosownych decyzji. Zdołaliśmy jednak wskutek wielu rozmów ze stronami projektu tj. GDDKiA oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Września doprowadzić do uzgodnienia porozumienia między Spółką, Gminą i GDDKiA, dzięki któremu nie trzeba będzie wprowadzać dodatkowych aneksów do umowy koncesyjnej. Liczmy, że nowe, dodatkowe połączenie autostrady A2 z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej przyniesie wiele korzyści wszystkim stronom porozumienia. – mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

Tymczasowa Droga Łącząca jest kolejną wspólną z Miastem i Gminą Września inicjatywą, która w obrębie pasa drogowego autostrady A2 wspiera funkcjonowanie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

W latach 2015-2016 na podstawie zgód wydanych przez AWSA:

  • przebudowano gminną drogę na odcinku pod DK 92 w obrębie węzła Września, w stronę miejscowości Białężyce oraz na jej odcinku pod autostradą
  • zrealizowano przyłącza telekomunikacyjne, wodociągowe oraz kanalizacyjne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej
  • zrealizowano przyłącza gazociągowe, wodociągowe i kanalizacyjne ściśle związane z funkcjonowaniem Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej i nową fabryką VW, zlokalizowane pod autostradą oraz pod drogą krajową 92.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.