Komunikat Spółki Autostrada Wielkopolska SA w sprawie raportu laboratorium drogowego GDDKiA dotyczącego jakości nawierzchni autostrady A2

18.07.2008

W dniu 18 lipca br Autostrada Wielkopolska SA otrzymała pisemną informację Laboratorium Drogowego GDDKiA nt. wyników badań jakości nawierzchni na odcinku autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Poznaniem.

Raport wskazuje na występowanie poprzecznych i podłużnych spękań w nawierzchni asfaltowej, które jednak nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa jazdy dla kierowców. W raporcie Laboratorium Drogowego GDDKiA czytamy, iż spękania poprzeczne wystąpiły wskutek miejscami zbyt sztywnej podbudowy bitumicznej. Zaleca się usunięcie powstałych usterek poprzez sfrezowanie na całej długości warstwy ścieralnej, naprawę spękań, przykrycie miejsc spękań specjalną siatką antyspękaniową o szerokości co najmniej 2m, a następnie ułożenie docelowych warstw nawierzchni o łącznej grubości 15 cm. Niezależny Inżynier, firma WS Atkins, wydał wcześniej podobną opinię na temat napraw gwarancyjnych na tym odcinku. AWSA po usunięciu warstwy ścieralnej a przed ułożeniem docelowych warstw nawierzchni dokona szczegółowego przeglądu technicznego stanu podbudowy bitumicznej.

Ponadto Laboratorium Drogowe GDDKiA zaleca wykonanie odwodnienia w autostradowym pasie rozdziału zarówno na odcinku A2 Nowy Tomyśl – Poznań jak i na 13-kilometrowej obwodnicy Poznania (wybudowanej przez GDDKiA w 2003 r.).

Jednocześnie informujemy, że harmonogram tzw. ciężkiego utrzymania przyjęty przez stronę publiczną oraz AWSA zakładał ułożenie docelowej konstrukcji nawierzchni po przejechaniu 6 mln tzw. osi porównawczych (samochody ciężarowe). Liczba ta została osiągnięta w maju br. czyli 5 lat szybciej w stosunku do prognozy ruchu z uwagi na wejście w życie we wrześniu 2005 r. tzw. ustawy winietowej.

Firma prowadząca w imieniu strony publicznej i prywatnej nadzór inwestorski (WS Atkins International Sp. z o.o.), zatwierdzi zakres i technologię naprawy, która nastąpi przed ułożeniem warstwy docelowej. Usunięcie usterek wykonane zostanie na koszt spółki budowlanej, w tym przypadku skandynawskiej firmy NCC. Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec III kwartału br.


Zarząd spółki Autostrada Wielkopolska SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.