Komunikat AWSA II Rozpoczęcie budowy autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl (105,9 km)

17.07.2009

Rozpoczęła się budowa zachodniego odcinka A2, który jeszcze przed mistrzostwami EURO 2012 połączy polskie autostrady z siecią autostrad europejskich.

W dniu 16 lipca 2009 r. na zachodnim odcinku obecnie funkcjonującej autostrady w Bolewicach, nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Generalny Dyrektor GDDKiA Lech Witecki, Prezes Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska II SA Andrzej Patalas oraz Prezes Zarządu Koncernu Strabag SE Hans Peter Haselsteiner.

PRACE BUDOWLANE NA ODCINKU A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km)

Odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Świecka będzie jednym z najdłuższych odcinków autostradowych w Polsce wybudowanych w technologii betonowej. Koszt budowy wynosi 1 mld 298 mln EUR czyli 12,2 mln EUR za kilometr w pełni wyposażonej autostrady. W przyjętym przez strony harmonogramie ustalono oddanie autostrady do eksploatacji jeszcze przed mistrzostwami EURO 2012. Generalnym wykonawcą projektu jest spółka A2Strada (główni akcjonariusze: Kulczyk Holding S.A., Strabag AG Austria).

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • 105,9 km autostrady o nawierzchni betonowej, w tym 18,5 km przebudowy istniejącej drogi krajowej Nr 2
 • 81 mostów i wiaduktów - docelowo 87
 • 2 Obwody Utrzymania Autostrady (Ilanka, Biały Mur)
 • 6 pełnych węzłów autostradowych (docelowo 8: Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym, Rzepin, Świecko)
 • 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo 10: Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna, Gnilec) wyposażonych w parkingi, toalety, place zabaw dla dzieci, a także 4 bary i 4 stacje benzynowe
 • zamknięty system poboru opłat tj. 5 Miejsc Poboru Opłat ( 1 Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady -Tarnawa, 4 Stacje Poboru Opłat na węzłach autostradowych – Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym) – kierowcy zapłacą za rzeczywiście przejechane kilometry pobierając bilet na autostradzie i uiszczając opłatę przy wyjeździe na węzłach;
 • pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki ekologiczne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przepusty dla zwierząt, urządzenia bezpieczeństwa - kolumny alarmowe co 2 km, ogrodzenie autostrady na całej długości (z wyjątkiem przerw na węzłach)

Cały blisko 106 kilometrowy odcinek A2 został podzielony na 7 pododcinków, dla których inwestor czyli spółka AWSAII ubiega się o pozwolenia na budowę. Na 3 wschodnie odcinki autostrady AWSAII posiada już pozwolenia na budowę wydane przez Wielkopolski i Lubuski Urzędy Wojewódzkie, dalsze 4 zostaną wydane do końca roku zgodnie z przyjętym ze stroną publiczną harmonogramem.

Po wybudowaniu odcinka A2 do Świecka zostanie on przekazany do eksploatacji spółce Autostrada Eksploatacja SA, operatorowi obecnie funkcjonującego odcinka płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin.

KOMENTARZ Andrzeja Patalasa, PREZESA AWSA II

„Nowy odcinek autostrady będzie miał olbrzymie znaczenie dla gospodarki kraju, ułatwiając wymianę handlową i ruch osobowy między Polską i Niemcami. Jednocześnie znacznie zwiększy się bezpieczeństwo podróżnych, którzy dzisiaj zmuszeni są jeździć w urągających warunkach, narażając życie i zdrowie na zatłoczonej trasie”, powiedział Andrzej Patalas, prezes zarządu AWSA II.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki finansowe na realizację inwestycji do Świecka w kwocie około 1,6 mld EUR, pochodzą z trzech źródeł:

 • kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu).
 • kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych w kwocie 400 mln EUR (ok. 26% wartości projektu); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 milionów PLN. Środki finansowe na realizację inwestycji zapewniły następujące banki komercyjne: BBVA S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank AG, Espirito Santo Investment, KfW IPEX-Bank GmbH, PKO BP, Societe Generale, WestLB;
 • środków własnych koncesjonariusza w kwocie 186mln EUR stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji, a w tym:
  • kapitału akcyjnego (50 mln EUR);
  • pożyczki od akcjonariuszy (136 mln EUR)

* * *
Objaśnienia

AWSA II
AWSA II to spółka celowa powiązana z AWSA utworzona w celu budowy i eksploatacji autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl. Jej docelowymi akcjonariuszami są: Kulczyk Holding S.A.(40%), Meridiam A2 West S a.r.l. (40%), Strabag AG (10%) oraz KWM Investment GmbH (10%). Kapitał zakładowy spółki wynosi 40 mln PLN i zgodnie z podjętymi zobowiązaniami zostanie podwyższony do kwoty 50 mln EUR. Prezesem Zarządu jest Andrzej Patalas.

EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak: spójność i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, transport, energia. Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła umowy o współpracy.
EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Jest własnością państw członkowskich Unii Europejskiej. EBI nie wykorzystuje funduszy z budżetu UE, a jego działalność jest finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych. Projekty, w które inwestuje bank, są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:
- muszą przyczyniać się do realizacji celów UE,
- muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,
- powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.

A2Strada Sp. z o.o.

A2Strada Sp. z o.o. jest spółką celową , która powstała na potrzeby wykonania projektu i realizacji budowy Odcinka II Autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl. Głównymi udziałowcami spółki są Strabag AG i Kulczyk Holding.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.