Kolejne udogodnienia w niezawodnej i bezpłatnej aplikacji A2 DO EUROPY! Teraz również w języku angielskim!

04.08.2014

Na początku lipca Autostrada Wielkopolska SA udostępniła na Facebooku, stronie internetowej 
i app storach aplikację A2 DO EUROPY.

Po blisko miesiącu od letniej premiery z mobilnego przewodnika po Europie skorzystało ponad 20 tys. kierowców. Aplikacja została wyróżniona w rankingu „Najlepszych aplikacji lipca 2014” portalu gazeta.pl. Obecnie kierowcom oddajemy angielską wersję językową
A2 DO EUROPY wzbogaconą o nowe i praktyczne funkcje:

 • podanie szacunkowego czasu przejazdu na podstawie danych z Google Maps
 • możliwość oszacowania ile procent trasy (wraz z liczbą kilometrów) przebiega przez autostrady
 • wyświetlanie szczegółów dot. płatnych odcinków dróg
 • formularz zgłoszenia błędu dla użytkowników

Dodatkowo dla wszystkich użytkowników przygotowaliśmy animowaną instrukcję korzystania z aplikacji A2 DO EUROPY: http://youtu.be/z2YzjZh6FMQ
W czasie 30 sekundowego filmu użytkownik pozna wszystkie podstawowe funkcjonalności narzędzia. Dowie się jak zaplanować trasę, gdzie w aplikacji znajdzie informacje o opłatach, mandatach czy ograniczeniach prędkości, a także pozna zasady korzystania z wirtualnego alkomatu.

„Angielska wersja językowa oraz rozszerzenie zakresu funkcjonalności naszej aplikacji A2 DO EUROPY pozwoli na dotarcie do szerszego grona europejskich kierowców. Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że blisko 90% obywateli państw należących do Unii Europejskiej planuje w tym roku wyjazd na wakacje*, a dominującym środkiem transportu jest właśnie samochód. To właśnie dla tej grupy kierowców udostępniamy w wersji angielskiej nasz - doceniony już przez polskich użytkowników dróg - mobilny przewodnik A2 DO EUROPY – mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznika Autostrady Wielkopolskiej SA.

*Raport Komisji Europejskiej, Preferences of Europeans towards tourism, Flash Eurobarometer 392

Informacje dodatkowe:
A2 DO EUROPY pozawala na wyznaczenie trasy bez ograniczeń w granicach 46 państw i zawiera informacje o:
1. kosztach przejazdu w granicach 46 państw Europy, w tym:

 • opłatach za korzystanie z dróg/winietach
 • opłatach za tunele, mosty, drogi wysokogórskie
 • wysokości mandatów
 • szacunkowym koszcie potrzebnego paliwa

2. długości planowanej trasy
3. obowiązujących limitach prędkości w danym kraju
4. ważnych telefonach (alarmowych, konsulaty etc.)
5. obowiązkowym wyposażeniu pojazdu w danym kraju
6. liczbie promili w organizmie – aplikacja została wzbogacona o wirtualny alkomat, który na podstawie wprowadzonych danych, pozwala kierowcy obliczyć szacunkową liczbę promili w organizmie oraz sprawdzić ile czasu powinno upłynąć, zanim użytkownik będzie mógł bezpiecznie usiąść za kierownicą.

Dzięki geolokalizacji, aplikacja przesyła pakiet informacji dotyczących prowadzenia pojazdu w kraju, 
w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Istnieje także możliwość wyboru kraju z listy dostępnych państw.

Bezpłatną aplikację A2 DO EUROPY znajdziemy na oficjalnym profilu Autostrady Wielkopolskiej SA na Facebooku (https://www.facebook.com/AutostradaWielkopolska) z możliwością mobilnego odbioru, na stronie internetowej Autostrady Wielkopolskiej SA pod adresem http://europa.autostrada-a2.pl), a także 
w app storach z opcją darmowego pobrania na smartfona.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.