European Road Deal of The Year dla projektu finansowania budowy i eksploatacji Autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl (106 km)

27.11.2010

„Transakcją Roku” obwołano dziś (27 listopada br) w Londynie finansowanie budowy i eksploatacji odcinka A2 do granicy z Niemcami.

W historycznym budynku Merchant Taylors’ Hall przedstawiciele doradców finansowych Deutsche Bank i Calyon w imieniu własnym oraz akcjonariuszy i zarządu AWSAII, odebrali prestiżową nagrodę przyznawaną co roku przez specjalistyczne renomowane czasopismo Janes’ Transport Finance w kategorii European Deal of the Year. Kapituła konkursu złożona z niezależnych ekspertów oraz dziennikarzy Janes’ Transport  Finance przyznała tę nagrodę w dowód uznania za tempo i poziom złożoności przedsięwzięcia.

„W ciągu niespełna dwóch miesięcy dopięliśmy na ostatni guzik projekt o wartości 1,6 mld Euro” – powiedział Robert Nowak, wiceprezes ds. finansów spółki-koncesjonariusza autostrady do Świecka. – „Było to bezprecedensowe tempo, które pozwoli nam oddać do użytku autostradę przez Mistrzostwami EURO 2012”.

Zamknięcie Finansowe, którego umowy podpisane zostały w dniu 29 czerwca br stanowi ostateczną akceptację instytucji finansowych kredytujących przedsięwzięcie i podstawę dla finansowania projektu co umożliwiło szybkie rozpoczęcie budowy autostrady.

Środki finansowe na realizację inwestycji do Świecka w kwocie około 1,6 mld Euro, pochodzą z trzech źródeł:

 • kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu).
 • kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych w kwocie 400 mln Euro (ok. 26% wartości projektu); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 milionów PLN. Środki finansowe na realizację inwestycji zapewniły następujące banki komercyjne: BBVA S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank AG, Espirito Santo Investment, KfW IPEX-Bank GmbH, PKO BP, Societe Generale, WestLB;
 • środków własnych koncesjonariusza w kwocie 186 mln Euro stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji, a w tym:
  • kapitału akcyjnego (50 mln euro);
  • pożyczki od akcjonariuszy (136 mln euro)

„Nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – powiedział Jan Kulczyk, główny inicjator budowy autostrady A2 w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. „Potwierdza również, że możliwa jest efektywna współpraca rządu, sektora prywatnego i międzynarodowych instytucji finansowych, oparta na zdrowych zasadach, pełnym szacunku partnerstwie i transparentności. Dziękuję wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia za wysiłek, dzięki któremu w trudnych czasach kryzysu niemożliwe stało się możliwe”– dodał Jan Kulczyk.

Nowy odcinek autostrady będzie miał olbrzymie znaczenie dla gospodarki kraju, ułatwiając wymianę handlową i ruch osobowy między Polską i Niemcami. Ukończenie budowy i oddanie autostrady do eksploatacji planowane jest na początek 2012 r.

Dodatkowe informacje:

Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy AWSA
Tel. +48 61 878 30 81
Kom. +48 608 479 541
e-mail: z.kwiatkowska@awsa.pl

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.