Bezpieczeństwo na drogach Europy tematem przewodnim 9 Międzynarodowej Konferencji ROAD SAFETY 2016

23.03.2016

8 marca odbyła się w Warszawie 9 konferencja Road Safety organizowana przez ASECAP - Europejskie Stowarzyszenie Koncesjonariuszy i Operatorów Płatnych Autostrad. Kluczowym tematem konferencji było omówienie warunków do realizacji celu jakim jest tzw. „wizja zerowa”, czyli zredukowanie do zera liczby śmiertelnych wypadków na drogach europejskich. Wiele uwagi w trakcie wydarzenia poświęcono również wyzwaniom związanym z popularyzacją inteligentnych systemów w nowoczesnych samochodach. Podczas konferencji ogłoszono powołanie forum Polskie Autostrady Koncesyjne (PAK), zrzeszającego koncesjonariuszy polskich autostrad płatnych.

9 doroczna konferencja ASECAP Road Safety poświęcona była kwestiom związanym z międzynarodową współpracą i kształtowaniem wspólnej polityki w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa w ruchu autostradowym oraz wymianie informacji i doświadczeń miedzy członkami stowarzyszenia i polskiej administracji drogowej. W gronie uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. Szabolcs Schmidt (Komisja Europejska, Komórka ds. Bezpieczeństwa Drogowego DG MOVE), José Braga (Wiceprezydent ASECAP), Kallistratos Dionelis (Sekretarz Generalny ASECAP), Antonio Avenoso (Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu), Konrad Romik (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Maciejewski (Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ), a także przedstawiciele europejskich i polskich koncesjonariuszy a także przedstawiciele środowisk naukowych, kierowców i użytkowników dróg.

„Ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa na europejskich drogach to jeden z głównych celów działalności ASECAP. Jego realizacja wymaga wielowymiarowej współpracy wszystkich organów i instytucji zaangażowanych w zarządzanie infrastrukturą drogową i stanowienie prawa w zakresie bezpieczeństwa. Konferencja Raod Safety to okazja do wymiany doświadczeń, opiniowania rozwiązań legislacyjnych i wspólnego wypracowywania rekomendacji. 9. z kolei spotkanie pokazało, że jest to współpraca owocna, która w sposób realny przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na europejskich drogach” – powiedział Robert Nowak, wiceprezes zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

W trakcie konferencji poinformowano o powołaniu forum Polskie Autostrady Koncesyjne (PAK) przy Konfederacji Lewiatan. Zrzesza ono koncesjonariuszy autostrad płatnych w Polsce. W skład Forum weszła Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Gdańsk Transport Company S.A. Celem powołania Forum PAK jest dążenie do zacieśnienia wzajemnej współpracy, w tym realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promowania bezpiecznych zachowań kierowców na autostradach. Forum ma także za zadanie reprezentowanie interesów swoich członków w relacjach z reprezentantami strony publicznej.

„Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko kwestia infrastruktury, przepisów czy technologii. To także kwestia edukacji, dotarcia do kierowców, zwiększania poziomu świadomości i odpowiedzialności. Konferencja Road Safety to również okazja do wymiany takich doświadczeń na forum międzynarodowym. Polscy koncesjonariusze są przykładem dobrej współpracy w tym zakresie, a powołanie forum Polskie Autostrady Koncesyjne z pewnością przyczyni się do dalszej kooperacji nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa ale także konstruktywnego dialogu ze stroną publiczną” – powiedział Paweł Kocot, członek zarządu spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Konferencja Road Safety – film: https://youtu.be/WYGzbT8udms

 ***

ASECAP - Europejskie Stowarzyszenie Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych. Działająca nieprzerwanie od 1973 roku organizacja, zrzeszająca koncesjonariuszy płatnych autostrad z całej Europy, zainicjowana została przez przedstawicieli koncesjonariuszy z Francji, Włoch, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Norwegii. Na początku 2016 roku do struktur ASECAP dołączył operator autostradowy z Andory - Tunel d’Envalira - stając się 22 członkiem stowarzyszenia. Autostrada Wielkopolska SA reprezentująca w ASECAP również Gdańsk Transport Company i Stalexport Autostradę Małopolską jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia od 2007 roku. Obecnie członkowie ASECAP zarządzają ponad 48 tys. km autostrad, mostów i tuneli w 22 krajach Europy. Prezydentem ASECAP w latach 2015-2016 jest Włoch Fabrizio Palenzona (AISCAT).

Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa, efektywnego zarządzania ruchem, eksploatacji, budowy i finansowania płatnych autostrad w Europie. Celem statutowym ASECAP jest również aktywny udział w dyskusjach dotyczących rozwoju sieci bezpiecznych autostrad i podnoszenia jakości usług drogowych z instytucjami rządowymi poszczególnych państw oraz instytucjami unijnymi. Jednym z obszarów działań stowarzyszenia jest również gromadzenie, analizowanie i raportowanie danych autostradowych z 22 państw członkowskich.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.