Autostrada Wielkopolska otrzymała tytuł „Tego, który zmienił polski przemysł”

12.02.2012

10 lutego 2012 r. Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu gospodarczego wnp.pl, uhonorowały zaszczytnym tytułem „Tego, który zmienił polski przemysł” spółkę Autostrada Wielkopolska II SA za skuteczność i konsekwencję w realizacji inwestycji autostradowych oraz za ustanowienie wzorowego standardu przedsięwzięć realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu gospodarczego wnp.pl przyznały tytuły "Tego, który zmienia polski przemysł" już po raz dwunasty. Dziesięciu laureatów, wybitne osobistości, firmy i instytucje, dołączyły do elitarnego grona dotychczasowych nagrodzonych – największych autorytetów gospodarczych polskiego 20-lecia, najaktywniejszych przedsiębiorców, przełomowych wydarzeń ostatniej dekady.

Autostrada Wielkopolska została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” za skuteczność i konsekwencję w realizacji inwestycji autostradowych oraz za ustanowienie wzorowego standardu przedsięwzięć realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Uzasadnienie:
„Nowoczesny, zgodny z najlepszymi standardami inżynierskimi i ekologicznymi odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do granicznego Świecka symbolicznie otwiera drogę Polski na Zachód.
Koncesjonariuszem trasy jest Autostrada Wielkopolska SA, której udziałowcami są m.in. Kulczyk Holding, Meridiam i Strabag. Prace zakończono pół roku przed terminem.
Funkcjonowanie autostrady ma swój wymiar ekonomiczny – każdy kilometr generuje prawie sto miejsc pracy, a inwestycja aktywizuje region i stymuluje koniunkturę gospodarczą.
Nowy odcinek A2 wybudowano w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Projekt został sfinansowany głównie z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jedenastu polskich
i zagranicznych banków komercyjnych oraz ze środków własnych koncesjonariusza.
Przedsięwzięcie zrealizowane przez Autostradę Wielkopolską dowodzi, że w Polsce autostrady można budować szybko i sprawnie – czyli tak, by skutecznie nadrobić dystans nadal dzielący nas pod tym względem od Europy”.


***


Wyróżnienia „Tego, który zmienia polski przemysł” przyznawane są firmom, instytucjom i osobom publicznym za konkretne osiągnięcia, które zmieniły na lepsze polską gospodarkę. O nominacji decyduje zwykle śmiała, przemyślana i konsekwentnie zrealizowana koncepcja biznesowa. Przyznawane tytuły wskazują nowe, pozytywne trendy, które kształtują perspektywy polskiej gospodarki.
 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.