AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA GOTOWA NA PRZYJĘCIE KIBICÓW MISTRZOSTW EURO 2012™

03.06.2012

Sfinansowanie w 2/3 budowy oraz oddanie do użytku 2 nowych ważnych strategicznie węzłów autostradowych: Poznań Wschód i Poznań Zachód z wygodnym i szybkim połączeniem z lotniskiem Poznań – Ławica oraz stadionem miejskim; pozostałe 1/3 kosztów budowy pokryła GDDKiA

• Uruchomienie w pełnym zakresie wraz ze Stacją Poboru Opłat węzła Buk
• Średnio co 50 kilometrów na autostradzie nowoczesne stacje benzynowe
• Średnio co 20 kilometrów autostradowe Miejsca Obsługi Podróżnych
• Nowoczesny, europejski system informacyjny dla kierowców:

 1. numer alarmowy czynny całą dobę
 2. telefoniczna i mailowa infolinia czynna 7 dni w tygodniu
 3. nowa strona internetowa w mobilnej i angielskiej wersji językowej
 4. profile na Facebook i Twitter informujące o aktualnej sytuacji drogowej na autostradziec
 5. citylighty informacyjne na wszystkich MOPach wzdłuż A2 
 6. Aktualne informacje na temat sytuacji na autostradzie nadawane są co godzinę w serwisach Polskiego Radia (Radio Merkury i Radio Zachód)

• Ulotki informacyjne dla kierowców autostrady  wydawane przez AWSA oraz we współpracy z GDDKiA, Wielkopolską i Poznańską Organizacjami Turystycznymi
• Uruchomienie nowego zamkniętego systemu poboru opłat na odcinku Poznań – Świecko – wygodnego dla kierowców
• Możliwość uiszczania opłaty za pomocą kart bankowych, kart paliwowych oraz gotówką w walutach PLN, EURO, USD

Informacje dodatkowe:

Infrastruktura 255 kilometrowego odcinka autostrady A2 Świecko – Konin

• Nowe węzły na autostradzie:

- 23 kwietnia uruchomienie węzła Buk w pełnym zakresie wraz ze Stacją Poboru Opłat

- 3 i 4 czerwca – oddanie do użytku 2 nowych węzłów autostradowych: Poznań Zachód  i Poznań Wschód wydłużających obwodnicę Poznania z 13 do 25 km; węzeł Poznań Zachód jest optymalnym dojazdem z autostrady na stadion miejski oraz lotnisko Ławica w Poznaniu. Koszt budowy obu węzłów to blisko 100 mln PLN netto z czego 2/3 sfinansowała AWSA a 1/3 GDDKiA.

• Stacje benzynowe: 255 kilometrowy odcinek autostrady A2 wyposażony jest łącznie w 10 nowoczesnych stacji benzynowych zlokalizowanych po obu stronach autostrady. 4 stacje benzynowe na nowym  106 kilometrowym odcinku do granicy z Niemcami zostały oddane do użytku 2 lata przed terminem zawartym w umowie z rządem.

• Bary, restauracje i hotele: do dyspozycji kierowców jest łącznie 10 barów i  restauracji, w tym 2 restauracje McDonald’s zlokalizowane po obu stronach autostrady w odległości 85 kilometrów od Świecka. W miejscowości Osiecza, 250 kilometrów od Świecka znajduje się hotel przyautostradowy.
• Miejsca Obsługi Podróżnych: średnio co 20 kilometrów znajdują się przyautostradowe Miejsca Obsługi Podróżnych wyposażone w niezbędną infrastrukturę, m.in. parkingi, toalety, place zabaw dla dzieci oraz niektóre w stacje paliw i restauracje. 

 

Serwis informacyjny dla kierowców podróżujących Autostradą Wielkopolską

• Numer alarmowy +48 61 83 83 112 do dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dodatkowo co 2 kilometry wzdłuż autostrady znajdują się kolumny alarmowe pozwalające na natychmiastowy kontakt z Centrum Zarzadzania Autostradą.
• Infolinia A2 +48 504 422 022 oraz e-mail: infolinia@awsa.pl czynna 7 dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 20.00 (opłata za połączenie jest zgodna z taryfikatorem operatora). 
• Profile Autostrady Wielkopolskiej na Facebook i Twitter: uruchomione 1 czerwca mają dostarczać bieżących informacji o sytuacji drogowej na autostradzie.
• Strona internetowa: nowa odsłona strony www.autostrada-a2.pl dostępna także w wersji mobilnej i angielskiej wersji językowej ( kalkulatorem opłat i planerem podróży)
• Serwisy dla kierowców w Polskim Radiu (Radio Merkury oraz Radio Zachód). Aktualne informacje na temat sytuacji na autostradzie nadawane co godzinę w serwisach radiowych
• Akcje ulotkowe: najważniejsze informacje w języku polskim, angielskim i niemieckim dla kierowców korzystających z autostrady, zwłaszcza tych, którzy wybierają się na mecze w Poznaniu będą rozdawane na PPO po zachodniej i wschodniej stronie Poznania (Gołuski i Nagradowice). Dodatkowe informacje o turystycznych walorach Poznania kierowcy otrzymają w wyniku wspólnej akcji Autostrady Wielkopolskiej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Poznańskiej Organizacji Turystycznej (w językach: włoskim, chorwackim, angielskim i polskim).


Wygodny system poboru opłat Świecko – Poznań (155 km)

• Uruchomiony 23 kwietnia zamknięty system poboru opłat na odcinku Świecko - Poznań jest wygodny i przejrzysty dla kierowców. Opłata pobierana jest za rzeczywiście przejechane kilometry. Kierowcy podróżujący całym 106 km odcinkiem zatrzymują się na autostradzie wyłącznie 2 razy – pobierając bilet podczas wjazdu na autostradę i płacąc za przejazd przy wyjeździe.
• Opłatę za przejazd można uregulować gotówką w PLN, EURO lub USD (wg kursu NPB) oraz za pomocą kart paliwowych i  bankowych VISA, EuroCard, Maestro.
• Stawki opłat obowiązujące na tym odcinku to 0,20 zł brutto za 1 km przejechanej autostrady dla samochodów osobowych i motocykli oraz 0,46 zł brutto dla pojazdów pozostałych 4 kategorii.

2 nowe węzły: Poznań Zachód i Poznań Wschód oddane do użytku

• 3 i 4 czerwca oddanie do ruchu 2 nowych ważnych strategicznie węzłów autostradowych: Poznań Wschód i Poznań Zachód. Węzły te stanowią skrajne węzły obwodnicy Poznania i wydłużają ją z 13 do 25 km. Kierowcy poruszający się pomiędzy tymi węzłami będą korzystać z bezpłatnego przejazdu
• Węzeł Poznań Zachód stanowi optymalne połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim. Koszt budowy obu węzłów wyniósł blisko 100 mln PLN netto. Z uwagi na zmiany Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad w stosunku do zapisów Umowy Koncesyjnej w 2/3 koszt ten został sfinansowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA, a w 1/3 przez GDDKiA
• Budowę węzła Poznań Zachód rozpoczęto w marcu 2011r. i został on wybudowany w docelowym zakresie, który zakłada w przyszłości podłączenie drogi ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowej rozbudowy. Koszt budowy to 42 mln PLN netto
• Budowę węzła Poznań Wschód rozpoczęto w czerwcu 2011r. i z uwagi na bliskość węzła w stosunku do autostradowego Placu Poboru Opłat Nagradowice AWSA sfinansowała realizację trzeciego pasa ruchu pomiędzy węzłem a PPO na długości 1,5 km. Koszt budowy węzła to 53 mln PLN netto
• Wykonawcą prac w przypadku obu węzłów jest Strabag Polska, firma wyłoniona w otwartych  przetargach na realizację projektu. Nadzór inwestorski pełniła spółka Atkins Polska.

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.