AUTOSTRADA DO SZKOŁY w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

13.04.2018

• Nasza kampania społeczno-edukacyjna wśród Dobrych Praktyk CSR • Autostrada Wielkopolska SA przykładem dobrych praktyk wśród firm realizujących działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu • Dziękujemy za docenienie naszych działań :)

W raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu opisano praktyki biznesowe z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wyróżniona została także działalność Autostrady Wielkopolskiej SA. W raporcie opisano kampanię AUTOSTRADA DO SZKOŁY, którą spółka realizuje od kwietnia 2017r., a której kontynuacja zaplanowana jest do 2019r.

Premiera Raportu odbyła się podczas 7. Targów CSR, 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Zaprezentowane zostały najlepsze działania biznesu społecznie odpowiedzialnego w minionym roku. Program AUTOSTRADA DO SZKOŁY idealnie wpisał się w obszar zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Kampania AUTOSTRADA DO SZKOŁY skierowana jest do dzieci klas nauczania początkowego z województw wielkopolskiego i lubuskiego. Najmłodsi uczniowie uczą się zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dzięki dedykowanej programowi aplikacji VR oraz wprowadzonej w tym roku grywalizacji międzyszkolnej.

Jak podsumowuje Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA - „Cieszymy się, że istnieją inicjatywy takie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, doceniające działania CSR wśród przedsiębiorstw. To, że w zestawieniu znalazła się nasza kampania jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem do kontynuowania programu. Tym chętniej i z większą werwą dalej będziemy dbać o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników ruchu drogowego”.


Wersja PDF raportu:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/autostrada-do-szkoly/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.