365 dni A2 Świecko - Nowy Tomyśl (106 km)

10.12.2012

RAZ, ŻE SZYBKO A2, ŻE DO EUROPY! 106km odcinek autostrady A2 do granicy z Niemcami obchodzi swoje pierwsze urodziny.

•106 km odcinek autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl to największy projekt infrastrukturalny w Europie realizowany w systemie Partnerstwa  Publiczno – Prywatnego
•Odcinek A2 oddany do ruchu 1 grudnia 2011, pół roku przed terminem uzgodnionym z rządem
•Udostępniony kierowcom bezpłatnie przez okres 6 miesięcy (od 1 grudnia 2011r. do 21 maja 2012r.)
•Wartość inwestycji wykonanej w nowoczesnej, betonowej technologii to 1.3 mld Euro
•25% budżetu przedsięwzięcia przeznaczono na ochronę środowiska
•Projekt współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum 11 polskich i zagranicznych banków
•AWSA i AWSAII wybudowały łącznie 255 kilometrów autostrady A2; o najdłuższy w Polsce odcinek wykonany i zarządzany przez jednego koncesjonariusza.

Ruch na koncesyjnej autostradzie A2:
Odcinek A2 Świecko – Nowy Tomyśl (106km)
• 4 mln pojazdów skorzystało z autostrady A2 Rzepin –Nowy Tomyśl (od 1 grudnia 2011 do 30 października 2012r.)
• 11 tys. pojazdów to średni dobowy ruch na odcinku Rzepin - Nowy Tomyśl.
• 17 tys. pojazdów to średni dobowy ruch na odcinku Świecko – Rzepin.
• Struktura ruchu: 40% samochody ciężarowe, 60% samochody osobowe

Odcinek A2 Nowy Tomyśl – Konin (149km)
• Średni ruch dobowy wynosi 20 tys. pojazdów
• Od grudnia 2002 do listopada 2012 przez PPO Lądek przejechało 55 mln pojazdów
• Od listopada 2003 do listopada 2012 z PPO Nagradowice skorzystało 47 mln pojazdów
• Od października 2004 do listopada 2012 przez PPO Gołuski przejechało 40 mln pojazdów
• Struktura ruchu: 30% samochody ciężarowe, 70% samochody osobowe

Bezpłatna obwodnica Poznania:
• 50 tys. pojazdów na dobę korzysta z 13km odcinka Komorniki – Krzesiny
• 31 tys. pojazdów to średni dobowy ruch na odcinkach Poznań Wschód – Komorniki oraz Krzesiny – Poznań Zachód.
• Ponad 62 tys. pojazdów to największe natężenie ruchu zanotowane 26 października 2012r.


Najważniejsze inwestycje na A2 w 2012r.

Oddanie do ruchu zmodernizowanego węzła Buk – 23 kwietnia 2012r.
• Inwestycja sfinansowana w 100% z budżetu AWSAII
• Udostępnienie połączenia węzła Buk w kierunku zachodniej granicy w Świecku
• Uruchomienie Stacji Poboru Opłat na węźle
• Wprowadzenie tzw. opłat cząstkowych za przejazd na odcinku Buk – Poznań, Buk – Nowy Tomyśl

Oddanie do ruchu 2 nowych węzłów: Poznań Zachód i Poznań Wschód – 3 i 4 czerwca 2012r.
• Inwestycja sfinansowana częściowo przez AWSAII – po stronie AWSAII koszt 94 mln zł
• Wydłużenie bezpłatnej obwodnicy Poznania z 13 do 25 km

Oddanie do ruchu zmodernizowanego węzła Słupca – 22 listopada 2012r.
• Inwestycja sfinansowana w 100% z budżetu AWSAII – koszt wyniósł blisko 40 mln zł
• Uszczelnienie przepływu pojazdów korzystających z węzła
• Budowa Stacji Poboru Opłat na węźle dla kierowców korzystających z relacji Słupca – Września, Września – Słupca

Najważniejsze plany na 2013r.
• Rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową trzeciego pasa na bezpłatnej autostradowej obwodnicy Poznania, uzyskanie zezwoleń i decyzji środowiskowych (planowane przystąpienie do budowy w 2014r.)
• Rozbudowa o PPO Lądek (Września – Konin) o 2 dodatkowe przejazdy w każdym kierunku.
• Przygotowania do udostępnienia w pełnym zakresie węzła Jordanowo – strategicznego pod względem połączenia ze Szczecinem, Zieloną Górą czy Gorzowem oraz także pod względem rozwoju województwa lubuskiego. GDDKiA deklaruje oddanie drogi ekspresowej nr 3 1 lipca 2013r.

Wpływ autostrady A2 na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
• W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki autostradom aż o 25% poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2007 r. na wszystkich drogach krajowych, ekspresowych i autostradach doszło do 10 536 wypadków, w 2011 było to 7991. (dane GDDKiA)
• Dzięki A2, blisko o 50% poprawiło się bezpieczeństwo na alternatywnej DK92. W 2009r. doszło na niej do 239 wypadków (52 zabitych, 320 rannych), a w 2011r. były 142 wypadki (36 zabitych, 179 rannych)

Europejski serwis informacyjny dla kierowców
• Infolinia dla kierowców koncesyjnego odcinka A2, czynna 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00, dostępna pod nr telefonu +48 504 422 022 i adresem e-mail: infolinia@awsa.pl
• Pracownicy infolinii odpowiedzieli na ponad 6 tys. pytań od kierowców  (od uruchomienia 5 marca 2012r.)
• Strona www.autostrada-a2.pl - dostępna także w mobilnej i angielskiej wersji językowej
• Kanały AWSAII w mediach społecznościowych – założone 1 czerwca 2012r:
- Facebook: facebook.com/autostradawielkopolska
- Twitter: twitter.com/autostradawlkp
• Łącznie blisko 1,5 tys. informacji o bieżącej sytuacji drogowej na koncesyjnym odcinku A2, ponad 400 udzielonych odpowiedzi na pytania kierowców
• Łącznie blisko 2000 osób, które na stałe są zainteresowane otrzymywaniem informacji okołoautostradowych i śledzeniem informacji o aktualnej sytuacji drogowej na A2
• W sierpniu 2012r. uruchomiony kalkulator kosztów podróży po A2 – aplikacja „Raz, że szybko, A2, że wiesz ile zapłacisz” na Facebooku. Na prośbę kierowców udostępniona także na stronie internetowej AWSAII

A2 do Świecka w ocenie Poznaniaków*
• 73% uważa, że dzięki koncesyjnej autostradzie A2 Polska zyskała szybkie i bezpieczne połączenie z Europą
• 57% twierdzi, że największą wartością AWSAII jest przedłużenie obwodnicy Poznania z 13 do 25 kilometrów
• 25% dzięki A2 częściej korzysta z oferty turystycznej Berlina i innych miast europejskich a 31% planując urlop bierze pod uwagę oferty niemieckich lotnisk i biur podróży
• 19% docenia nowoczesną, europejską jakość technologii budowy a 10% serwis dla kierowców czynny 7 dni w tygodniu przez 24h

* na podstawie sondażu przeprowadzonego wspólnie z Gazetą Wyborczą w dniach 5.11 – 2.12.2012r.
  

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.