10 lat obwodnicy Poznania!

17.09.2013

Obwodnica Poznania od 10 lat w eksploatacji Autostrady Wielkopolskiej SA. W ciągu 10 loat z obwodnicy skorzystało 115 mln pojazdów!

Obwodnica Poznania od 10 lat w eksploatacji AWSA - w ciągu 10 lat z obwodnicy skorzystało 115 mln pojazdów!

13 września 2003 r. oddano do użytku liczący 13,3 km odcinek obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny. Inwestycję zrealizowała GDDKiA. Zgodnie z umową z rządem utrzymaniem obwodnicy zajęła się AWSA. Początkowo z tego fragmentu autostrady korzystało średnio 8 tys. pojazdów na dobę. Obecnie bezpłatna dla ruchu lokalnego obwodnica Poznania liczy blisko 26 km, a po oddaniu do użytkowania w 2012r. węzłów Poznań Zachód i Poznań Wschód, średniodobowy ruch wzrósł do blisko 50 tys. pojazdów. W związku z osiągnięciem tak wysokiego poziomu ruchu AWSA rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do budowy trzeciego pasa na autostradowej obwodnicy miasta.

 • Budowa 13,3 km odcinka obwodnicy trwała 4 lata a jej całkowity koszt wyniósł 884 mln. zł. Zgodnie z Umową Koncesyjną inwestycję wykonała GDDKiA. 13 września 2003 r. AWSA przejęła obwodnicę w bezpłatną eksploatację wyposażając cały odcinek w systemy alarmowe i infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo.
 • Zgodnie z umową rządem korzystanie z obwodnicy Poznania na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód jest bezpłatne dla ruchu lokalnego.
 • W czerwcu 2012r. Autostrada Wielkopolska oddała do ruchu 2 nowe, w pełni wyposażone węzły: Poznań Wschód i Poznań Zachód. Tym samym długość bezpłatnej autostradowej obwodnicy miasta wydłużyła się do 26 kilometrów a na jej trasie znalazło się 5 w pełni wyposażonych węzłów autostradowych. Dziś węzły te wpływają na zmniejszenie i poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście i są sposobem na szybki dojazd do najważniejszych punktów użyteczności publicznej jak np. lotnisko, stadion czy dworzec PKP.
 • W ciągu 10 lat z obwodnicy skorzystało 115 mln pojazdów w ruchu tranzytowym i miejskim.
 • W listopadzie 2012r. rozpoczęły się prace przygotowawcze zmierzające do poszerzenia 17 km obwodnicy od węzła Poznań Zachód do węzła Krzesiny o trzeci pas ruchu. Trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Wschód – Krzesiny zostanie dobudowany w terminie późniejszym – ok. 2018r.

„W ciągu 10 lat funkcjonowania obwodnicy Poznania ruch wzrósł tak znacznie, że obecnie niezbędna jest rozbudowa tego odcinka o dodatkowy trzeci pas ruchu. Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe jeszcze w drugiej połowie 2014r. Wszystko zależy od wyników rozmów i ustaleń z naszym partnerem publicznym czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i mobilizacji wszystkich stron projektu” – informuje Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy spółki Autostrada Wielkopolska.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:
Podczas 10 lat eksploatacji obwodnicy Poznania:

 • zużyto ponad 8 000 ton soli
 • wykoszono 3 650 ha trawy
 • patrol autostradowy  przejechał 950 000 km czyli prawie 24-krotnie okrążył kulę ziemską

 

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.