FAQ

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA DLA UZNANIA PARAGONU FISKALNEGO ZA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ ZA FAKTURĘ VAT$1

  W związku pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami po stronie użytkowników autostrady płatnej A2 informujemy, iż w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradą płatną A2 zarówno na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska S.A., jak również pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska II S.A., stanowią faktury VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485).

  Podstawą prawną dla uznania paragonu fiskalnego za przejazd autostradą za fakturę VAT jest § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia.

 2. CZY MOŻLIWE JEST WYSTAWIENIA FAKTURY VAT DO PARAGONU FISKALNEGO ZA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ$1

  Nie. Paragon fiskalny dokumentujący przejazd autostradą płatną A2 stanowi sam w sobie fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT do takiego paragonu prowadziłoby do podwójnego zafakturowania tej samej usługi.

  Jednocześnie informujemy, iż paragony za przejazd autostradą stanowią podstawę do odliczenia VAT na takiej samej zasadzie jak standardowe faktury VAT.

 3. CZY KIEROWCY MOGĄ ZAŻĄDAĆ WYSTAWIENIA FAKTURY VAT ZAMIAST PARAGONU$1

  Każdemu kierowcy wręczany jest wydrukowany paragon fiskalny. Paragon ten zgodnie z przepisami stanowi fakturę VAT i jest dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT. Żądanie wystawienia standardowej faktury VAT zamiast paragonu jest w tym przypadku nieuzasadnione.

  Wyjątkiem od powyższej zasady są paragony niefiskalne wydawane w przypadku uregulowania należności za przejazd z wykorzystaniem karty paliwowej.

 4. CZY MOŻLIWE JEST OTRZYMANIE ZBIORCZEJ FAKTURY VAT DO PARAGONÓW FISKALNYCH WYSTAWIONYCH W DANYM OKRESIE (NP. MIESIĄCU)$1

  Nie jest możliwe otrzymanie zbiorczej faktury VAT do paragonów fiskalnych wystawionych w danym okresie. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepisami paragony fiskalne za przejazd autostradą płatną stanowią faktury VAT. Nie można więc po raz drugi zafakturować tej samej usługi - raz za pomocą paragonu, a ponownie za pomocą faktury zbiorczej.

 5. CZY MOŻLIWE JEST OTRZYMANIE DUPLIKATU PARAGONU FISKALNEGO$1

  Dokumenty uzyskiwane jako dowód przejazdu odcinkiem autostrady płatnej są paragonami fiskalnymi, które ze względu na specyficzne przepisy są uznawane za faktury dające możliwość odliczania VAT. Niemniej jednak, podstawową funkcjonalność tych dokumentów określa treść (zawartość danych) paragonu fiskalnego.

  W przypadku żądania ponownego wystawienia dowodu przejazdu autostradą płatną, Koncesjonariusze i Operator są władni wystawić wydruk kopii elektronicznego paragonu pierwotnego, który ze względu na brak danych Sprzedawcy w nagłówku, nie jest tożsamy z pierwotnym paragonem. Taki wydruk kopii elektronicznej paragonu (tj. dokumentu potwierdzającego dane zawarte na pierwotnie wydanym paragonie) może zostać wystawiony na rzecz danego podróżnego / nabywcy usługi przejazdu w przypadku zaginięcia czy zniszczenia pierwotnego paragonu oraz przedstawienia jednoznacznego dowodu, iż był(a) on(a) nabywcą danej usługi przejazdu. Wymaga to uprzedniego podania następujących, zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, informacji:

  1. Daty i godziny wystawienia paragonu.
  2. Trasy przejazdu, to jest miejsca wjazdu na i wyjazdu z autostrady (plac poboru opłat lub stacja poboru opłat).
  3. Nr kasy, z której wystawiony był paragon.
  4. Nr paragonu.
  5. Formy płatności: gotówka lub karta bankowa (w przypadku karty bankowej nr karty).
  6. Kwoty brutto widniejącej na pierwotnym paragonie.

  Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z przepisami na paragonie wystawianym za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 nie ma danych podróżnego, żądanie wystawienia kopii elektronicznej paragonu fiskalnego bez potwierdzenia faktu skorzystania z usługi przejazdu nie może być uwzględnione.

  Brak możliwości wystawienia elektronicznej kopii paragonu na rzecz podmiotu, który nie przedstawi jednoznacznego dowodu zakupu, wynika z faktu, iż taki paragon jest dokumentem fiskalnym, dającym możliwość odliczenia VAT. Stąd kluczowe jest sprawdzenie, czy elektroniczna kopia jest wydawana podmiotowi, który był rzeczywistym użytkownikiem usługi.

Często zadawane pytania Paragon fiskalny fakturą VAT

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.