Opłaty

Kalkulator podróży Oblicz swój koszt przejazdu

Kategoria:
[][]

Cennik Stawki opłat za przejazd obowiązujące od 2 stycznia 2019

Kategoria 1

Motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach.

Świecko - Nowy Tomyśl

Cena za 1 km: 0.20 PLN

Nowy Tomyśl - Konin

Cena za 1 km: 0.40 PLN

Kategoria 2

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe z przyczepami.

Świecko - Nowy Tomyśl

Cena za 1 km: 0.46 PLN

Nowy Tomyśl - Konin

Cena za 1 km: 0.62 PLN

Kategoria 3

Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.

Świecko - Nowy Tomyśl

Cena za 1 km: 0.46 PLN

Nowy Tomyśl - Konin

Cena za 1 km: 0.94 PLN

Kategoria 4

Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach i więcej z przyczepami.

Świecko - Nowy Tomyśl

Cena za 1 km: 0.46 PLN

Nowy Tomyśl - Konin

Cena za 1 km: 1.46 PLN

Kategoria 5

Pojazdy nienormatywne

Świecko - Nowy Tomyśl

Cena za 1 km: 0.46 PLN

Nowy Tomyśl - Konin

Cena za 1 km: 4.00 PLN

Ceny brutto zawierają 23% VAT []
Pobierz wszystkie cenniki
Stawki obowiązujące
od 2 stycznia 2019
Cennikipobierz .PDF

Opłaty za autostrady A2

Niniejszy Kalkulator Podróży pozwoli Państwu na dokładne oszacowanie kosztów przejazdu płatnymi odcinkami autostrady A2 w Polsce. Uzupełniając dane, takie jak trasa, ilość osób oraz kategoria pojazdu poznacie kompletną opłatę za autostradę na wskazanym odcinku. Kalkulator wskaże także punkty poboru opłat, szacunkowe dane dotyczące długości i czasu przejazdu oraz przybliżony koszt paliwa. Tę opcję można wyliczyć szczegółowo, ustawiając dane swego samochodu, mianowicie spalanie w litrach na 100 km i rodzaj paliwa. Informator wskaże także ilość stacji benzynowych, toalet, parkingów czy punktów gastronomicznych na wybranym odcinku.

Osobom często podróżującym trasą A2, jak i przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych polecamy zapoznanie się z aktualnym cennikiem opłat za przejazd dla poszczególnych kategorii pojazdów.

Informacje dla użytkowników ViaToll

Od dnia 1 lipca 2011 r. likwidacji uległy winiety dla samochodów ciężarowych. Informujemy, że na odcinku autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin:

 • nie obowiązuje elektroniczny system poboru opłat oraz urządzenia pokładowe OBU („on board units”) firmy ViaToll
 • pobierane są opłaty w wysokości wg stawek obowiązujących aktualnie na autostradowych Placach Poboru Opłat i Stacjach Poboru Opłat

Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży urządzeń pokładowych OBU („on board units”) firmy ViaToll, umożliwiających elektroniczne uiszczanie opłat za przejazd, które obowiązują od 1 lipca br na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Formy płatności

Akceptujemy płatności gotówką, kartami kredytowymi oraz kartami paliwowymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie formy płatności.

Faktury VAT

Dowód zapłaty za przejazd autostradą płatną (paragon fiskalny) jest, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, fakturą VAT. Informacje na ten temat zamieściliśmy w naszym FAQ.

Oświadczenie AWSApobierz .PDF
Oświadczenie AWSA w kwestii możliwości uznania paragonów za fakturę VAT
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.