Ważne informacje

Jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzyło się na trasie Świecko – Nowy Tomyśl – Konin, czy autostrada została zablokowana lub kiedy na drodze dojazdowej powstają korki, skorzystaj z naszej pomocy.


Codzienne prezentujemy nowe doniesienia o utrudnieniach na A2 przesyłane przez uczestników ruchu drogowego znajdujących się najbliżej bieżących zdarzeń.


Stale aktualizujemy informacje, dzięki czemu zawsze wiesz, co dzieje się na trasie oraz w jaki sposób możesz ominąć utrudnienia lub korki.


Inicjatywa ma na celu ułatwienie kierowcom poruszanie się po autostradzie A2. To również możliwość otwartego dialogu, który umożliwia wymianę wartościowych informacji dotyczących utrudnień na autostradzie A2, wskazanie odcinków, na których najczęściej tworzą się korki, a także przekazanie doniesień o zablokowaniu drogi dojazdowej.


Za ten otwarty dialog dziękujemy i zachęcamy do uczestnictwa w wymianie spostrzeżeń. Nie tylko sprawdzasz co wydarzyło się w Twojej okolicy, ale także informujesz o zablokowaniu trasy, wypadku czy dodatkowych utrudnieniach za pomocą portali społecznościowych.


{"name":"infos","state":{"_filter":[],"_count":7223,"_aggregate":[],"class":"Table","id":"54152b81a696192bcf7b615a378305ec"},"sort":[["ts",-1]],"call":[]}
18.12.2012
ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA PRZEJAZD DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIENORMATYWNYCH NA A2 NOWY TOMYŚL - KONIN. URUCHOMIENIE OPŁAT NA WĘŹLE SŁUPCA. Od 2 stycznia 2013 r. od godz. 6.00 rano zostanie wprowadzona podwyżka opłat dla I i V kategorii pojazdów za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem Wysokość opłaty dla kategorii I wzrosła o 1 zł za przejazd średnio 50 km autostrady (150 km = 45 zł brutto) W przeliczeniu za przejazd 1 km autostrady wysokość opłaty dla samochodów osobowych wzrosła o 2 grosze z 0,28 zł do 0,30 zł brutto. Wzrost stawek dotyczy tylko kategorii I czyli samochodów osobowych oraz kategorii V czyli pojazdów nienormatywnych. Informacje podstawowe Jest to podwyżka poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym. Cena 0,28 zł/km obowiązująca do 2 stycznia 2013 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem. Cena wzrosła o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 45 zł brutto) Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała w tym roku. Cena w wysokości 0,30 PLN za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie:  Francja – średnio 0,31 PLN za km  Włochy – średnio 0,29 PLN za km  Portugalia – średnio 0,30 PLN za km * dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r 6.  Od 2 stycznia 2013r. zacznie działać Stacja Poboru Opłat na węźle Słupca dla kierowców podróżujących na odcinku Września -  Słupca. Dla kierowców wjeżdżających na A2 na węźle Słupca i podróżujących na wschód w stronę Konina opłata za przejazd pobierana będzie na PPO Lądek. Wpływy z opłat przeznaczane są na: 1. Bieżącą spłatę kredytów zaciągniętych na budowę autostrady w EBI i bankach komercyjnych. 2. Utrzymanie autostrady na wymaganym umową z rządem poziomie. 3. Odkładanie środków na przyszłe inwestycje m.in. dobudowę trzeciego pasa na obwodnicy Poznania, remonty i modernizacje itp. Przyczyny podwyżki opłat: utrzymanie płynności finansowej czyli bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych) wskaźnik inflacji - uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.2003r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto. Od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS); jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2012r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,18 zł brutto. plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2013r. nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin - AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na które tylko w 2011 i 2012r. przewidziano i wydatkowano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Poznań Zachód, Poznań Wschód, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady. brak dotacji Państwa – w przeciwieństwie do autostra
więcej
22.11.2012
 Po niemal 3-miesiecznym okresie przebudowy i dostosowania do poboru opłat węzeł Słupca został motwarty dla rychu w peółnym zakresie. Przez najbliższe tygodnie z uwagi na montaż systemu, pobór opłat na tym odcinku nie będzie egzekwowany. Nowa Stacja Poboru Opłat została wybudowana na łącznicy węzła z kierunku Słupca w stronę Poznania. Opłaty będą zatem za kilka tygodni pobierane tylko od kierowców poruszających się ze Słupcy w kierunku na Poznań. Przyczyną zamknięcia węzła była modernizacja łącznic a także budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 466 z łącznicami zlokalizowanymi po północnej stronie autostrady. Dla kierowców jadących w obu kierunkach wyznaczono objazdy. O zmianach na bieżąco informowały media oraz serwis drogowy dla kierowców  AWSA (infolinia, numer alarmowy, Twitter, Facebook).
więcej
05.10.2012
W dniu 7 października br., godz. 18.00 w związku z toczącą się przebudową układu drogowego po północnej stronie węzła Słupca, nastąpi zamknięcie dla ruchu drogi wojewódzkiej nr 466. Przyczyną zamknięcia jest przebudowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z łącznicami zlokalizowanymi po północnej stronie autostrady oraz włączenie drogi wojewódzkiej nr 466 do autostrady. Prace budowlane prowadzone są na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zatwierdzającej dokumentację projektową oraz udzielającej pozwolenia na budowę. W związku z powyższym: 1. od miejscowości Słupca w kierunku na Warszawę objazd poprowadzony będzie: * dla pojazdów o dmc do 18 t drogą krajową 92 przez Golinę, a dalej drogą wojewódzką 467 do Sługocina i na autostradę A2 * dla pojazdów o dmc powyżej 18 t  drogą krajową 92 do Wrześni i na autostradę A2 2. dla ruchu lokalnego pomiędzy miejscowościami Słupca i Pyzdry objazd zostanie poprowadzony równoległą drogą powiatową nr 3080P Ponadto w dalszym ciągu będą obowiązywały objazdy wprowadzone w dniu 02.09.2012 związane z zamknięciem trzech łącznic węzła Słupca: 1. dla jezdni północnej autostrady (kierunek Warszawa – Świecko) następujący objazd do miejscowości Słupca: * dla pojazdów o dmc do 18 t zjazd na węźle Sługocin (km 243 autostrady), a następnie drogą wojewódzką nr 467 do miejscowości Golina i drogą krajową nr 92 do miejscowości Słupca * dla pojazdów o dmc powyżej 18 t kontynuacja podróży do węzła Września (km 208 autostrady), a następnie drogą krajową nr 92 przez miejscowość Września do Słupcy. Przypominamy, że zjazd na Ciążeń dla pojazdów o dmc do 18 t zgodnie z istniejącym oznakowaniem kierowany jest na węźle Sługocin. 2. dla jezdni południowej autostrady (kierunek Świecko – Warszawa) następujący objazd do miejscowości Słupca: zjazd na węźle Września (km 208 autostrady), a następnie drogą krajową nr 92 przez miejscowość Września do Słupcy. Stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, a także zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Miasta Słupca. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. komunikat pdf  
więcej
03.06.2012
3 czerwca o godz. 22 zostanie oddawany do ruchu nowy ważny strategicznie węzeł autostradowy Poznań Zachód, a kilknaście godzin później drugi węzeł Poznań Wschód. Węzły te stanowią skrajne węzły obwodnicy Poznania i wydłużają ją z 13 do 25 km. Kierowcy poruszający się pomiędzy tymi węzłami będą korzystać z bezpłatnego przejazdu. Węzeł Poznań Zachód stanowi optymalne połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim. Koszt budowy obu węzłów wyniósł blisko 100 mln PLN netto. Z uwagi na zmiany Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad w stosunku do zapisów Umowy Koncesyjnej w 2/3 koszt ten został sfinansowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA, a w 1/3 przez GDDKiA.  Budowę węzła Poznań Zachód rozpoczęto w marcu 2011r. i został on wybudowany w docelowym zakresie, który zakłada w przyszłości podłączenie drogi ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowej rozbudowy. Koszt budowy to 42 mln PLN netto. Budowę węzła Poznań Wschód rozpoczęto w czerwcu 2011r. i z uwagi na bliskość węzła w stosunku do autostradowego Placu Poboru Opłat Nagradowice AWSA sfinansowała realizację trzeciego pasa ruchu pomiędzy węzłem a PPO na długości 1,5 km. Koszt budowy węzła to 53 mln PLN netto. Wykonawcą prac w przypadku obu węzłów jest Strabag Polska, firma wyłoniona w otwartych  przetargach na realizację projektu. Nadzór inwestorski pełniła spółka Atkins Polska.
więcej
21.05.2012
20 maja, od godz. 22.00 podróżujący autostradą A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla jako pierwsi zapłacili za przejazd wg stawek ustalonych przez Ministra Transportu. Koszt przejazdu całym nowym odcinkiem dla samochodów osobowych i motocykli to 17 zł a dla pozostałych 4 kategorii pojazdów ciężarowych to jednakowa stawka w wysokości 40 zł. Stawki opłat za przejazd tym odcinkiem wynoszą dla pojazdów I kategorii 0,20 zł brutto za 1 km autostrady i odpowiednio 0,46 zł brutto dla pojazdów kategorii II, III, IV i V. Podstawą do wyliczenia wysokości stawek jest liczący 88 km odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Rzepina. Ostatni punkt poboru opłat przed granicą z Niemcami jest zlokalizowany w miejscowości Tarnawa. Tym samym przejazd 18-km odcinkiem pomiędzy Świeckiem i Rzepinem pozostaje bezpłatny. Pobór opłat za odcinek z Poznania do Rzepina działa w ramach nowego zamkniętego systemu, który kierowcy mieli możliwość testować już od 23 kwietnia. Od 20 maja od godz. 22.00 opłata jest pobierana za rzeczywiście przejechane kilometry płatnej autostrady. Kierowca wjeżdżając na autostradę pobiera bilet i rozlicza się za przejazd przy wyjeździe z autostrady. Bilet należy zachować i okazać kasjerce przy wyjeździe z autostrady. W przypadku zagubienia biletu, kierowca zostanie obciążony stawką za przejazd maksymalnym możliwym odcinkiem jaki mógł pokonać na tej trasie. Opłaty za przejazd pobierane są w tzw. Miejscach Poboru Opłat. Są one zlokalizowane na węzłach autostradowych i poprzecznie na autostradzie. Płacić za przejazd można w Gołuskach, Buku, Nowym Tomyślu, Trzcielu, Jordanowie (planowanym do uruchomienia po wybudowaniu przez GDDKiA drogi S3 w drugiej połowie 2013r.),Torzymiu oraz Tarnawie. Tam też można pobrać bilet wjeżdżając na autostradę. Na stronie internetowej www.autostrada-a2.pl uruchomiliśmy kalkulator opłat, za pomocą którego kierowcy planując podróż mogą precyzyjnie wyliczyć koszt przejazdu autostradą.
więcej
18.05.2012
UWAGA KIEROWCY! Od 19 maja do 6 czerwca br. utrudnienia w ruchu dla podróżujących na węźle Dębina znajdującym się na obwodnicy Poznania (skrzyżowanie autostrady A2 z drogą wojewódzką 430 Poznań – Mosina). W dniu 19 maja od godz. 19.00 do dnia 20 maja godz. 19.00 zostanie wykonane sfrezowanie istniejącej nawierzchni powodujące utrudnienia w ruchu, jednak wszystkie relacje skrętne zostaną zachowane. W dniach od 21 do 25 maja zostaną wykonane prace związane z modyfikacją organizacji ruchu wywołujące lokalne utrudnienia w ruchu przy zachowaniu możliwości wszystkich relacji skrętnych. W dniu 25 maja od godz. 6.00 do godz. 22.00 oraz 26 maja od godz. 7.00 do godz. 21.00 wykonywane będą prace drogowe na jezdni wschodniej drogi 430 (kierunek Luboń – Poznań), a ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach jezdnią zachodnią. Możliwości wyboru kierunków jazdy na obu skrzyżowaniach zostanie w pełni zachowana. W dniu 27 maja od godz. 7.00 do godz. 24.00 nastąpi układanie nowej nawierzchni na jezdni wschodniej drogi 430 (kierunek Luboń – Poznań), a ruch na tej drodze odbywał się będzie dwukierunkowo na jezdni zachodniej. W okresie tym nieczynne będą łącznice węzła Dębina, co spowoduje brak możliwości wjazdu na autostradę i zjazdu z autostrady. Stosowne objazdy zostały wyznaczone ulicami miasta Poznania do węzła autostradowego Komorniki. W dniu 28 maja od godz. 6.00 do godz. 22.00 oraz 29 maja od godz. 7.00 do godz. 21.00 wykonywane będą prace drogowe na jezdni zachodniej drogi 430 (kierunek Poznań - Luboń), a ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach jezdnią wschodnią. Możliwości wyboru kierunków jazdy na obu skrzyżowaniach zostanie w pełni zachowana. W dniu 30 maja od godz. 7.00 do godz. 23.00 nastąpi układanie nowej nawierzchni na jezdni zachodniej drogi 430 (kierunek Poznań – Luboń), a ruch na tej drodze odbywał się będzie dwukierunkowo na jezdni wschodniej. W okresie tym nie będzie możliwości wjazdu na ulicę Dębiecką w Luboniu. Stosowne objazdy zostały wyznaczone ulicami miasta Lubonia. Do dnia 6 czerwca kontynuowane będą prace wykończeniowe (m.in. oznakowanie poziome, co spowoduje lokalne utrudnienia w ruchu). W związku z prowadzonymi pracami w okresie od 19 do 30 maja nie będzie tzw. oznakowania poziomego na nawierzchni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z GDDKiA O/Poznań, ZDM i WZDW oraz władzami w Luboniu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu uniemożliwiające układanie nawierzchni). Węzeł Dębina został wybudowany w 2003 r. przez GDDKiA i następnie przejęty w zarządzanie przez AWSA wraz z całą obwodnicą Poznania. Nawierzchnia po 9 latach eksploatacji wymaga wymiany. Podczas prowadzenia robót, po sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni, okazało się, że zakres prac do wykonania jest większy niż pierwotnie zakładano, stąd modyfikacja wcześniej przyjętego harmonogramu. Za okresowe utrudnienia przepraszamy!  
więcej
22.04.2012
WZROST STAWEK OPŁAT NA A2 NOWY TOMYŚL – KONIN (3 x 50 km) 1. Podwyżka stawek opłat na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin zostanie wprowadzona w dniu 23 kwietnia br. o godz. 6.00 2. Podwyżka stawek dotyczy dwóch kategorii pojazdów: samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych 3. Cena wzrosnie o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 42 zł brutto) 4. Cena za przejazd 1 km autostrady wzrośnie o 2 grosze z 0,26 zł do 0,28 zł brutto (0,22 zł netto) Informacje podstawowe: 1. Jest to podwyżka poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze brutto za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym. 2. Cena 0,26 zł/km obowiązująca do 23 kwietnia 2012 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem. 3. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała już w 2009r. 4. Cena w wysokości 0,28 zł brutto za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie: Ceny za przejazdy w wybranych krajach* • Francja – średnio 0,30 PLN za km • Włochy – średnio 0,28 PLN za km • Portugalia – średnio 0,28 PLN za km * dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r. • od 23 kwietnia br. uruchomienie połączenia węzła Buk w kierunku zachodniej granicy w Świecku • uruchomienie Stacji Poboru Opłat na węźle Buk 5. Od dnia 23 kwietnia godz. 6.00 węzeł Buk będzie czynny w pelnym zakresie (również kierunku zachodnim) oraz zostanie uruchomiona na węźle Stacja Poboru Opłat. 6. Z uruchomieniem węzła Buk wiążą się korzystniejsze dla kierowców zmiany systemu naliczania opłat za przejazd na odcinku Buk – Poznań, Buk – Nowy Tomyśl; zamiast z góry określonej stawki za cały 50 km odcinek wprowadzony zostanie podział na Poznań – Buk, za który kierowcy kategorii 1 zapłacą 5 zł brutto i Buk – Nowy Tomyśl, za który kierowcy zapłacą 9 zł brutto
więcej
16.04.2012
Do dnia 23 kwietnia br do godz. 6.00 w związku przystosowaniem Placu Poboru Opłat Gołuski do nowego systemu mogą wystąpić utrudnienia w przejeździe. Czas oczekiwania na PPO Gołuski może ulec wydłużeniu. Za okresowe utrudnienia przepraszamy! Zachęcamy do zasięgania informacji nt bieżącej sytuacji na autostradzie pod nr infolinii +48 504 422 022 (w godz. 8.00 - 20.00) lub pod nr alarmowym +48 61 83 83 112.
więcej
06.04.2012
AWSA – od 23 kwietnia br. zmiany na koncesyjnej autostradzie A2 • podwyżka stawek opłat na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin dla samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych • uruchomienie węzła Buk w pełnym zakresie (relacje w kierunku zachodnim i wschodnim) • uruchomienie Stacji Poboru Opłat na węźle Buk WZROST STAWEK OPŁAT NA A2 NOWY TOMYSL – KONIN (3 x 50 km) 1. Podwyżka stawek opłat na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin zostanie wprowadzona w dniu 23 kwietnia br. o godz. 6.25 2. Podwyżka stawek dotyczy dwóch kategorii pojazdów: samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych 3. Cena wzrosła o 1 zł brutto za przejazd średnio 50 km autostrady (po podwyżce 150 km = 42 zł brutto) 4. Cena za przejazd 1 km autostrady wzrosła o 2 grosze z 0,26 zł do 0,28 zł brutto (0,22 zł netto) Informacje podstawowe: 1. Jest to podwyżka symboliczna, poniżej wskaźnika inflacji i wynosi 2 grosze brutto za przejazd 1 km autostrady samochodem osobowym. 2. Cena 0,26 zł/km obowiązująca do 23 kwietnia 2012 r. była niższa od ceny minimalnej zapisanej w umowie z rządem.  3. Zgodnie z Umową Koncesyjną podpisaną z rządem Koncesjonariusz ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania polityki cenowej za przejazdy autostradą. Do czasu spłaty kredytów wymaga to jedynie zgody banków jaką AWSA otrzymała już w 2009r. 4. Cena w wysokości 0,28 zł brutto za km autostrady jest porównywalna ze stawkami na innych autostradach koncesyjnych w Europie: Ceny za przejazdy w wybranych krajach* • Francja – średnio 0,30 PLN za km • Włochy – średnio 0,28 PLN za km • Portugalia – średnio 0,28 PLN za km * dane za ASECAP – Europejska Federacja Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych, z dnia 01.01.2012r. Przyczyny podwyżki opłat: • wskaźnik inflacji uruchomienie poboru opłat nastąpiło 06.01.200r. i wówczas stawka opłat wynosiła 10 zł brutto, w tym VAT 7% tj. 9,35 zł netto; od 1 stycznia 2003r. do 29 lutego 2012r. inflacja wyniosła 32% (wg GUS); jeśli urealnić wartość netto opłaty ze stycznia 2003r. do wartości z lutego 2011r. otrzymamy 9,35 x 1,32 = 12,34 zł netto + 23% VAT co daje 15,17 zł brutto. Aby utrzymać wartość realną opłaty ze stycznia 2003r. stawka opłat dla kat. 1 czyli samochodów osobowych powinna wynosić 15,17 PLN brutto. • różnice kursowe AWSA spłaca zaciągnięte na realizację inwestycji kredyty w Euro; 6 stycznia 2003r. czyli w dniu uruchomienia poboru opłat euro kosztowało 3,9987 zł (wg NBP). • plan finansowy uzgodniony z rządem zakłada podwyżkę stawek opłat również w 2012r. • nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin AWSA zobowiązana jest do odkładania konkretnych środków finansowych na nowe inwestycje na autostradzie, na co tylko w 2011 i 2012r. przewidziano kwotę ponad 150 mln zł (m.in. węzeł Głuchowo, Kleszczewo, Buk, Słupca); wszystkie inwestycje realizowane są z przychodów z opłat za korzystanie z autostrady. bieżąca obsługa kredytów zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banków komercyjnych) URUCHOMIENIE WĘZŁA BUK W PEŁNYM ZAKRESIE (relacje w kierunku zachodnim i wschodnim) oraz STACJI POBORU OPŁAT NA WĘŹLE • od 23 kwietnia br. uruchomienie połączenia węzła Buk w kierunku zachodniej granicy w Świecku &bull
więcej
31.03.2012
Kierowcom koncesyjnego odcinka autostrady A2 udostępniono 2 nowe stacje paliw. Dokładnie 31 marca tuż po północy PKN Orlen udostępnił podróżującym autostradą stacje paliw w odległości ok. 5 km od granicy w Świecku. Stacje zlokalizowane odpowiednio: na MOP Gnilec, dla kierowców jadących w stronę zachodnią i na MOP Sosna dla podróżujących na wschód. Już w maju br. otwarte zostaną 2 kolejne stacje paliw koncernu BP. Stacje paliw otwarte zostały 2 lata wcześniej względem terminu uzgodnionego w umowie z rządem. Podobnie cały 106 kilometrowy odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Świecka został oddany do użytku niemal pół roku wcześniej. - Cieszymy się z możliwości udostępnienia kierowcom stacji paliw aż dwa lata przed planowanym terminem. Tym bardziej, że wpłynie to na poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży. W maju br. na nowym odcinku A2 pojawią się dwie kolejne stacje. W sumie więc cztery, z całą pewnością spełnią oczekiwania większości kierowców o wjechaniu, czy bardziej wyjechaniu z kraju z pełnym zbiornikiem paliwa – zauważa Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy Autostrady Wielkopolskiej. Do 31 marca br. kierowcy podróżujący koncesyjnym odcinkiem A2, do granicy z Niemcami, mogli korzystać jedynie ze stacji zlokalizowanych 134 kilometry od granicy - w MOP Sędzinko i Zalesie. Na podróżujących w stronę zachodnią czekała co prawda stacja w Świecku, ale bez możliwości korzystania dla kierowców jadących na wschód.  Po uruchomieniu dwóch stacji należących do  PKN Orlen, należy spodziewać się otwarcia dwóch kolejnych, będących własnością koncernu BP. Nastąpi to najprawdopodobniej w drugiej połowie maja br. Stacje te zlokalizowane będą 85 kilometrów od Świecka i dostępne na MOP Chociszewo - dla jadących w stronę Berlina i na MOP Rogoziniec dla poruszających się na wschód. Wraz z uruchomieniem stacji BP, na 255 kilometrowym odcinku koncesyjnej autostrady A2 relacji Konin - Świecko dostępnych będzie w sumie 10 stacji paliw, rozmieszczonych średnio co 50 kilometrów zarówno po jednej jak i drugiej stronie autostrady. * ROZMIESZCZENIE STACJI BENZYNOWYCH NA KONCESYJNYM ODCINKU A2 KONIN – ŚWIECKO: Dla jadących w kierunku zachodnim: • MOP Osiecza II (251 km od Świecka) – stacja PKN Orlen • MOP Tulce (177km od Świecka) – stacja PKN Orlen • MOP Sędzinko (134 km od Świecka) – stacja PKN Orlen • MOP Chociszewo (85 km od Świecka) – stacja BP – OTWARCIE W MAJU BR. • MOP Gnilec (5 km od Świecka) – stacja PKN Orlen (otwarta 31.03.2012r.) Dla jadących w kierunku wschodnim: • MOP Sosna (5 km od Świecka) – stacja PKN Orlen (otwarta 31.03.2012r.) • MOP Rogoziniec (85 km od Świecka) - stacja BP – OTWARCIE W MAJU BR. • MOP Zalesie (134 km od Świecka) – stacja PKN Orlen • MOP Krzyżowniki (177 km do Świecka) – stacja PKN Orlen • MOP Osiecza III (251 km od Świecka – stacja PKN Orlen  Komunikat do pobrania.
więcej
[] [] {"item":null}

Ważne numery telefonów oraz inne dane kontaktowe

Telefon alarmowy

+48 618 383 112

Infolinia

Czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
0 800 022 242
Infolinia@autostrada-a2.pl

Informacje o opłatach za przejazd

+48 618 383 144
Regulamin korzystania
z autostrady A2
Regulaminpobierz .PDF
[]
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.