Wirtualna półkolonia - wakacyjna wizyta programu AUTOSTRADA DO SZKOŁY

31.08.2017

Wakacje to czas odpoczynku i beztroski, jednak nawet wtedy można znaleźć chwilę na naukę - zwłaszcza połączoną ze świetną zabawą w wirtualnej rzeczywistości. W poniedziałek, 28 sierpnia odbyła się ostatnia wakacyjna wizyta programu AUTOSTRADA DO SZKOŁY. Tym razem z zasadami ruchu drogowego miały okazję zapoznać się dzieci z półkolonii w Lesznie. Kolejne wizyty zaplanowane są już w połowie września br.

AUTOSTRADA DO SZKOŁY to społeczno-edukacyjny program zwracający uwagę na dwa główne aspekty związane z bezpieczeństwem najmłodszych: edukację dzieci oraz inwestycje w infrastrukturę w pobliżu szkół. W poniedziałek odbyła się ostatnia wakacyjna wizyta programu podczas półkolonii w Lesznie. Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 z ogromnym entuzjazmem podeszli do zajęć prowadzonych w ramach AUTOSTRADY DO SZKOŁY.

Dzieci dowiedziały się na czym polega akcja, sprawdzono ich wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a prowadzący, przy wykorzystaniu plansz graficznych, omówili cztery grupy znaków drogowych.

- Dzieci, mimo trwających wakacji, z chęcią brały udział w zajęciach. To budujące, tym bardziej, że wiedza dotycząca bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym jest wiedzą elementarną, od której może zależeć ludzkie życie. Podeszliśmy do tematu edukacji w niecodzienny sposób. Postawiliśmy na wirtualną rzeczywistość i dedykowaną aplikację. Okazało się, że dla młodych odbiorców był to strzał w dziesiątkę - mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej.

Dzieci podzielono na 3 grupy rotacyjne, każda znajdowała się pod opieką koordynatorów i miała własne stanowisko.

 • Grupa Virtual Reality - dzieci testowały dedykowaną programowi aplikację wykorzystującą wirtualną rzeczywistość. Rozwiązywały zagadki związane z bezpiecznym poruszaniem się w przestrzeni miejskiej, a przewodnikiem po wirtualnym świecie był głos Jarosława Boberka, ambasadora programu AUTOSTRADA DO SZKOŁY.
 • Grupa quizów - uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć pisemnie na pytania zawarte w arkuszach testowych. Wszystkie wątpliwości dzieci rozwiewane były na bieżąco przez osobę prowadzącą grupę.
 • Grupa stołu interaktywnego - w tej grupie pojawił się element rywalizacji: dzieci walczyły o jak najlepsze czasy, układając puzzle ze znakami drogowymi. Podczas gry dopytywały o ich znaczenie, gdyż oprócz czasu ważna była także poprawność wykonanego zadania.

Na zakończenie spotkania odbyło się krótkie podsumowanie, mające za zadanie ugruntować świeżo zdobytą przez dzieci wiedzę. Koordynatorzy jeszcze raz powtórzyli z nimi podstawowe zasady poruszania się w ruchu drogowym, wyjaśnili jak bezpiecznie przejść przez jezdnię i w jaki sposób należy się rozglądać stojąc przy przejściu dla pieszych. Uczniowie otrzymali na pamiątkę czapeczki z symbolem AUTOSTRADY DO SZKOŁY, wyposażone w świecące daszki, które wzbudziły u dzieci szczery zachwyt.

W poniedziałkowym spotkaniu w Lesznie udział wzięły dwie klasy, łącznie uczestniczyło w nim blisko 25 dzieci. Do końca 2017 roku podczas pierwszej edycji kampanii zajęcia z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality) przeprowadzone zostaną w 50 szkołach położonych w gminach wzdłuż koncesyjnej A2. W kolejnych edycjach programem zostanie objętych łącznie 200 szkół.

Patronami honorowymi programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Zgłoszenia szkół do programu przyjmowane są przez stronę www.autostradadoszkoly.pl. Znajdują się tam podstawowe informacje o kampanii, zdjęcia i filmy z konferencji inaugurującej, ze spotkań w szkołach oraz quiz sprawdzający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W następnych etapach platforma internetowa zostanie wzbogacona o element rywalizacji pomiędzy szkołami.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.